Mgr. Hniličková Pavla

Detail učitele

Mgr. Hniličková Pavla (HN)
Třídnictví:
1.B – Požární ochrana
Telefon: 387927131
Email: hnilickova@sspcb.cz
Kabinet: 306

Zástupce třídního učitele:
Mgr. Hynková Eva

Strojnictví

 

1- spoj. součásti 4-předvody 7-kompresory, ventilátory, dmýchadla, vývěvy
2-ložiska 5-potrubí s přísl. 8-stroje pro dopravu tuhých látek
3-spojky 6-čerpadla 9-energetické stroje a zařízení

 

 

Úkol Finanční vzdělávání přes praxi

 

Technická zařízení budov

 

Příklady k opakování před 1.písemnou prací Příklady k opakování před 3 písemnou prácí

přehled domácích úkolů:

01     02-03     04     05     06
07     08     09     10     14
15     16     17     18     19
20     21     22     23     24
25     26                  

opakování k opravné zkoušce

 

Technická zařízení budov-Finanční služby – 2.ročník

 

opakování k 1.PP opakování 2PP opakování 4.PP

 

přehled domácích úkolů:

Funkce Goniometrie Stereometrie    
1-linearni 15-obloukova-mira pracovni-list-24    
2-linearni 16-obloukova-mira pracovni-list-25    
3-kvadraticka 17-graf-sin-cos      
4-kvadraticka 18-gon-vzorce-zakl      
5-kvadraticka 19-gon-vzorce-      
6-neprima-umera 20-gon-vzorce-rovnice      
7-mocninne 21-sinova-veta      
8-mocninne 22-sinova veta 2      
9-exponencialni 23-kosinova věta      
10-exponencialni-r-ce        
11-logaritmicka        
12-logaritmicka        
13-logaritmicka-r-ce        
14-logaritmicka-r-ce        

 

Technická zařízení budov-Finanční služby – 3.ročník

analytická geometrie opakování

Bez názvu Pro maturanty z matematiky školního roku 2018 / 19

7.9.2018 v 9:30 žáci odevzdají vypočítané příklady viz tabulka. Pozdější dodání není možné. Pokud žák bude mít méně než 80% vyřešených příkladů, bude to bráno, jako nedostatečná příprava na maturitu z matematiky. Žáci budou mít vypočítané všechny příklady v pořadí, v jakém jsou zadány a to v sešitě k tomu určeném. Příklady nebudou vypočítané na přeskáčku a nebudou vypracované na žádných papírech. Jen v sešitě.

17.9.2017 budou vyvěšeny konzultační hodiny, ke zvláště obtížným příkladům
1-22 23-32 33-43 44-53 54-67 68-83 84-101
102-113 114-125 126-139 140-156 157-166 167-185 186-207
208-225 226-244 245-255 256-265 266-282 283-291  

 

1404033532

KONZULTACE PRO MATURUJÍCÍ STUDENTY

Z MATEMATIKY

budou upřesněny

didakticky-test-matematika-300x300 Kontrolní testy píší maturanti z matematiky bude upřesněno

maturitní opakování na prázdniny

 

 

Technická zařízení budov 4.ročník

 

1 množiny 18 r-ce v C, binomická rovnice
2 výrazy 19 komplexní čísla
3 definice a vlast-fce 20 trigonometrie
4 lineární f-ce,r-ce, ner-ce 21 zobrazení v rovině
5 kvadratická f-ce,r-ce,ner-ce 22 výpočty obsahů obvodů
6 mocninné f-ce, nepřímá úměra, lineární lomená 23 stereometrie
7 exponenciální funkce,r-ce,ner-ce 24 vektorypřímkarovina
8 logaritmická funkce,r-ce,ner-ce 25 kružnice
9 goniometrická funkce,r-ce,výrazy 26 parabola
10 posloupnosti a řady, nekonečná řada 27 hyperbola
11 mocniny a odmocniny 28 elipsa
12 lineární a kvar rce s parametrem 29 variace
13 absolutní hodnota 30 kombinace-binomicka věta
14 soustavy rovnic 31 pravděpodobnost
15 soustavy nerovnic 32 statistika
16 iracionální r-ce 33 AP,GP
17 soustavy 34 finanční matika

 

 

 

Požární ochrana

1.ročník

Opakování k 1.písemné práci

domácí úkoly – pracovní listy

množiny-č. obory
mocniny-výrazy
planimetrie
funkce  
pracovni-list-1 pracovni-list-13 pracovní-list-25 pracovni-list-36  
pracovni-list-2 pracovni-list-14 pracovni-list-26 pracovni-list-37  
pracovni-list-3 pracovni-list-15 pracovni-list-27 pracovni-list-38  
pracovni-list-4 pracovni-list-16 pracovni-list-28 pracovni-list-39  
pracovni-list-5 pracovni-list-17 pracovni-list-29 pracovni-list-40  
pracovni-list-6 pracovni-list-18 pracovni-list-30 pracovni-list-41  
pracovni-list-8 pracovni-list-20 pracovni-list-32 pracovní-list-42  
pracovni-list-9 pracovni-list-21 pracovni-list-33 pracovni-list-43  
pracovni-list-10 pracovní-list-22 pracovni-list-34 pracovni-list-44  
pracovni-list-11 pracovní-list-23 pracovni-list-35 pracovni-list-45  
pracovni-list-12 pracovní-list-24   pracovni-list-46  
      pracovni-list-47  
      pracovni-list-48  
      pracovni-list-49  
      pracovni-list-50  
         
opakování k 1 PP opakování k 2 pp      

 

 

Nástavbové studium 1.ročník – příklady k procvičení

Ke zkoušení jsou příklady na K:/hnili/1P

test – pprava úhlu na základní tvar + určení hodnot sin,cos,tg,cotg pomocí tabulek + úprava výrazů (1-2-3 příklad str. 35 nahoře)

test – úprava výrazů pomocí vzorců z tabulek (1-2 příklad dole str. 35)

test – goniometrické rovnice (str.36)

test – Pythagorova věta (str.19) + výpočty v pravoúhlém trojúhelníku pomocí sin,cos,tg, cotg (str. 20)

test – výpočty v obecném trojúhelníku pomocí sinovy a kosínovy věty (str. 21 dole)

1. Množiny 11. Trigonometrie (gon.výrazy, rovnice)
2. Mocniny 12. Stereometrie
3. Výrazy 13.Exponenciální rovnice
4. Linearni rovnice a nerovnice 14. Logaritmus
5. Soustavy_rovnic a nerovnic  
6. Kvadraticka_rovnice_a nerovnice  
7. Planimetrie opakování k 1pís.práci
8. Linearni_ funkce opakování-k-2PP
9.Výpocty obsahů a obvodů opakování k 4písemné praci
10.Kvadratická funkce opakování k 3PP

řešení příkladu 14

 

Nástavbové studium 2.ročník – opakovací témata k maturitě z matematiky

 

ČTVRTEČNÍ KONZULTACE Opakování k 1.písemné práci  
Informace k maturitní zkoušce z MA – CERMAT Opakování k 2.písemné práci  
analytická geometrie opakování Opakování k 3.písemné práci  
1-množiny 18-rovnice v C – binomická rce  
2-výrazy 19-komplexní čísla  
3-definice a vlast-fce 20-trigonometrie  
4-lineární f-ce,r-ce, ner-ce 21-zobrazení v rovině  
5-kvadratická f-ce,r-ce,ner-ce 22-výpočty obsahů obvodů  
6-mocninné f-ce, nepřímá úměra, lineární lomená 23-stereometrie  
7-exponenciální funkce,r-ce,ner-ce 24-vektory-přímka-rovina  
8-logaritmická funkce,r-ce,ner-ce 25-kružnice  
9-goniometrická funkce,r-ce,výrazy 26-parabola  
10-posloupnosti a řady, nekonečná řada 27-hyperbola  
11-mocniny a odmocniny 28-elipsa  
13-absolutní hodnota 29-variace  
14-soustavy rovnic 30-kombinace-binomicka věta  
15-soustavy nerovnic 31-pravděpodobnost  
16-iracionální r-ce 32-statistika  
17soustavy 33-AP,GP