Mgr. Hniličková Pavla

Detail učitele

Mgr. Hniličková Pavla (HN)
Třídnictví:
4.B – Požární ochrana
Telefon: 724 859 404
Email: hnilickova@sspcb.cz
Kabinet: 306, 129

Zástupce třídního učitele:
Mgr. Petřeková Daniela

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

doučování žáků k maturitě 7:00  v pondělí
(2P + 4A)
doučování žáků 2 ročníku 7:00  v úterý
(2B)
doučování žáků 3 ročníku 7:00 ve čtvrtek
(3B)
Badatelský klub 14:00-15:30 v úterý
(přihlášení žáci 2P a 4A)
KALKULAČKA CACIO

NÁVOD

 

 

Strojnictví

 

1- spoj. součásti 4-předvody 7-kompresory, ventilátory, dmýchadla, vývěvy
2-ložiska 5-potrubí s přísl. 8-stroje pro dopravu tuhých látek
3-spojky 6-čerpadla 9-energetické stroje a zařízení

 

 

Úkol Finanční vzdělávání přes praxi

 

Technická zařízení budov

 

Příklady k opakování před 1.písemnou prací Příklady k opakování před 3 písemnou prácí

přehled domácích úkolů:

01 02-03 04 05 06
07 08 09 10 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26

opakování k opravné zkoušce

 

Technická zařízení budov-Finanční služby – 2.ročník

 

opakování k 1.PP opakování 2PP opakování 4.PP

 

přehled domácích úkolů:

Funkce Goniometrie Stereometrie
1-linearni 15-obloukova-mira pracovni-list-24
2-linearni 16-obloukova-mira pracovni-list-25
3-kvadraticka 17-graf-sin-cos
4-kvadraticka 18-gon-vzorce-zakl
5-kvadraticka 19-gon-vzorce-
6-neprima-umera 20-gon-vzorce-rovnice
7-mocninne 21-sinova-veta
8-mocninne 22-sinova veta 2
9-exponencialni 23-kosinova věta
10-exponencialni-r-ce
11-logaritmicka
12-logaritmicka
13-logaritmicka-r-ce
14-logaritmicka-r-ce

 

Technická zařízení budov-Finanční služby – 3.ročník

analytická geometrie opakování

 

Pro maturanty z matematiky školního roku 2021 / 22

7.9.2021 v 9:30 žáci odevzdají vypočítané příklady viz tabulka. Pozdější dodání není možné. Pokud žák bude mít méně než 80% vyřešených příkladů, bude to bráno, jako nedostatečná příprava na maturitu z matematiky. Žáci budou mít vypočítané všechny příklady v pořadí, v jakém jsou zadány a to v sešitě k tomu určeném. Příklady nebudou vypočítané na přeskáčku a nebudou vypracované na žádných papírech. Jen v sešitě.

17.9.2022 budou vyvěšeny konzultační hodiny, ke zvláště obtížným příkladům
1-22 23-32 33-43 44-53 54-67 68-83 84-101
102-113 114-125 126-139 140-156 157-166 167-185 186-207
208-225 226-244 245-255 256-265 266-282 283-291

KONZULTACE PRO MATURANTYZ MATEMATIKY pondělí v 7:00 úterý ve 14:00-15:30

 1.kapitola- Čísla, množiny, mocniny a odmocniny – str.3-9 + opakovací příklady Brno  zadáno  6.9.2022           test 16.9.2022
 2.kapitola – Algebraické výrazy – str. 10-13  zadáno 13.9.2021           test 20.9.2021
 3.kapitola – Rovnice a nerovnice – str.14-18  zadáno 20.9.2021         test 29.9.2021
 4.kapitola – Funkce – str. 27-28, str. 30-32  zadáno 29.9.2021         test 11.10.2021
 5.kapitola – Goniometrické funkce – str. 35-36, str. 20-21, M07 a M03  zadáno 11.10.2021        test 25.10.2021
 6.kapitola – Exponenciální a logaritmické funkce- str. 32-34,  M06 dodělat  zadáno 25.10.2021- test 01.11.2021
 7.kapitola – Posloupnosti – str. 37-39  zadáno 01.11.2021- test 08.11.2021
 8.kapitola – Stereometrie – str. 24-26  zadáno 08.11.2021- test 15.11.2021
 9.kapitola – Planimetrie – str. 19-23  zadáno 15.11.2021- test 22.11.2021
10.kapitola – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – str. 40-45  zadáno 22.11.2021- test 029.11.2021
11.kapitola – Analytická geometrie – str. 46-50 zadáno 29.11.2021- test 6.12.2021
KONTROLNÍ MATURITNÍ TEST NA ZNÁMKY 7.12.2021 ve 14:00 test 100 minut
KONTROLNÍ MATURITNÍ TEST NA ZNÁMKY

22.12.2021

2P 2-4 hodinu učebna č.129

4A 3-5 hodinu učebna č. 224

test 100 minut

!
KONTROLNÍ MATURITNÍ TEST NA ZNÁMKY 4.1.2022 ve 14:00
náhradní maturitní test  pro žáky, kteří nepsali jeden ze tří povinných testů 25. ledna 2022 ve 14:00
Povinný maturitní test 8.2.2022   ve 14:00
Povinný maturitní test 22.2.2022 ve 14:00
Povinný maturitní test 8.3.2022   ve 14:00
Povinný maturitní test 22.3.2022 ve 14:00
Povinný maturitní test 5.4.2022   ve 14:00
Náhradní maturitní test 19.4.2022 ve 14:00
Náhradní maturitní test 20.4.2022 ve 14:00

 

Kontrolní testy píší maturanti z matematiky bude upřesněno Požadavky pro maturanty z matematiky

– první týden v září žáci odevzdají vypočítané příklady z Bělouna (sbírka pro žáky ZŠ).

– dále budou žáci dostávat jednou týdně příklady k deseti tématům. Následující týden budou psát test na dané téma. Žáci si budou vypracovávat témata sami a v případě nejasností mohou přijít na předem domluvenou konzultaci. – první týden v září bude podle stanoven dvouhodinový konzultační seminář k maturitní zkoušce z matematiky.

– žáci musí napsat z deseti témat minimálně 8 opakovacích testů.

– poté budou žáci psát průběžné opakovací testy zahrnující veškerou látku za 4 roky výuky. Stanovení počtu testů bude podle potřeb.

maturitní opakování na prázdniny

 

 

Technická zařízení budov 4.ročník

 

1 množiny 18 r-ce v C, binomická rovnice
2 výrazy 19 komplexní čísla
3 definice a vlast-fce 20 trigonometrie
4 lineární f-ce,r-ce, ner-ce 21 zobrazení v rovině
5 kvadratická f-ce,r-ce,ner-ce 22 výpočty obsahů obvodů
6 mocninné f-ce, nepřímá úměra, lineární lomená 23 stereometrie
7 exponenciální funkce,r-ce,ner-ce 24 vektorypřímkarovina
8 logaritmická funkce,r-ce,ner-ce 25 kružnice
9 goniometrická funkce,r-ce,výrazy 26 parabola
10 posloupnosti a řady, nekonečná řada 27 hyperbola
11 mocniny a odmocniny 28 elipsa
12 lineární a kvar rce s parametrem 29 variace
13 absolutní hodnota 30 kombinace-binomicka věta
14 soustavy rovnic 31 pravděpodobnost
15 soustavy nerovnic 32 statistika
16 iracionální r-ce 33 AP,GP
17 soustavy 34 finanční matika

 

 

 

Požární ochrana

1.ročník

Opakování k 1.písemné práci

domácí úkoly – pracovní listy

množiny-č. obory
mocniny-výrazy
planimetrie
funkce
pracovni-list-1 pracovni-list-13 pracovní-list-25 pracovni-list-36
pracovni-list-2 pracovni-list-14 pracovni-list-26 pracovni-list-37
pracovni-list-3 pracovni-list-15 pracovni-list-27 pracovni-list-38
pracovni-list-4 pracovni-list-16 pracovni-list-28 pracovni-list-39
pracovni-list-5 pracovni-list-17 pracovni-list-29 pracovni-list-40
pracovni-list-6 pracovni-list-18 pracovni-list-30 pracovni-list-41
pracovni-list-8 pracovni-list-20 pracovni-list-32 pracovní-list-42
pracovni-list-9 pracovni-list-21 pracovni-list-33 pracovni-list-43
pracovni-list-10 pracovní-list-22 pracovni-list-34 pracovni-list-44
pracovni-list-11 pracovní-list-23 pracovni-list-35 pracovni-list-45
pracovni-list-12 pracovní-list-24 pracovni-list-46
pracovni-list-47
pracovni-list-48
pracovni-list-49
pracovni-list-50
opakování k 1 PP opakování k 2 pp

 

 

Nástavbové studium 1.ročník – příklady k procvičení

Ke zkoušení jsou příklady na K:/hnili/1P

test – pprava úhlu na základní tvar + určení hodnot sin,cos,tg,cotg pomocí tabulek + úprava výrazů (1-2-3 příklad str. 35 nahoře)

test – úprava výrazů pomocí vzorců z tabulek (1-2 příklad dole str. 35)

test – goniometrické rovnice (str.36)

test – Pythagorova věta (str.19) + výpočty v pravoúhlém trojúhelníku pomocí sin,cos,tg, cotg (str. 20)

test – výpočty v obecném trojúhelníku pomocí sinovy a kosínovy věty (str. 21 dole)

1. Množiny 11. Trigonometrie (gon.výrazy, rovnice)
2. Mocniny 12. Stereometrie
3. Výrazy 13.Exponenciální rovnice
4. Linearni rovnice a nerovnice 14. Logaritmus
5. Soustavy_rovnic a nerovnic
6. Kvadraticka_rovnice_a nerovnice
7. Planimetrie opakování k 1pís.práci
8. Linearni_ funkce opakování-k-2PP
9.Výpocty obsahů a obvodů opakování k 4písemné praci
10.Kvadratická funkce opakování k 3PP

řešení příkladu 14

 

Nástavbové studium 2.ročník – opakovací témata k maturitě z matematiky

 

ČTVRTEČNÍ KONZULTACE Opakování k 1.písemné práci
Informace k maturitní zkoušce z MA – CERMAT Opakování k 2.písemné práci
analytická geometrie opakování Opakování k 3.písemné práci
1-množiny 18-rovnice v C – binomická rce
2-výrazy 19-komplexní čísla
3-definice a vlast-fce 20-trigonometrie
4-lineární f-ce,r-ce, ner-ce 21-zobrazení v rovině
5-kvadratická f-ce,r-ce,ner-ce 22-výpočty obsahů obvodů
6-mocninné f-ce, nepřímá úměra, lineární lomená 23-stereometrie
7-exponenciální funkce,r-ce,ner-ce 24-vektory-přímka-rovina
8-logaritmická funkce,r-ce,ner-ce 25-kružnice
9-goniometrická funkce,r-ce,výrazy 26-parabola
10-posloupnosti a řady, nekonečná řada 27-hyperbola
11-mocniny a odmocniny 28-elipsa
13-absolutní hodnota 29-variace
14-soustavy rovnic 30-kombinace-binomicka věta
15-soustavy nerovnic 31-pravděpodobnost
16-iracionální r-ce 32-statistika
17soustavy 33-AP,GP