3.B

Detail třídy

3.B – Požární ochrana (PO)
Třídní učitel: Mgr. Urbanová Jaroslava
Telefon: 387927145
Email: urbanova@sspcb.cz
Kabinet: 228
Zástupce: Ing. Zvánovec Karel
Telefon: 387927133
Email: zvanovec@sspcb.cz
Kabinet: 314