Úspěchy našich žáků

V období 2021 až část roku 2022 omezeny soutěže z covid důvodu

Soutěže ve škol. roce 2019/2020

Naši žáci se zúčastní následujících soutěži:

  • Soutěž odborných dovedností oboru instalatér 2020
  • Knauf Junior Trophy 2020 – účast v mezinárodní soutěži montérů suchých staveb
  • Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík 2020
  • Žáci oboru Zedník – regionální kolo soutěže SUSO – Soutěžní přehlídka stavebních řemesel
  • MĚĎ 2020 – studenti oboru TZB
  • Matematické soutěže
  • Soutěž v TFA – železný hasič
  • Mistrovství republiky středních škol v požárním sportu, Pardubice

Přípravu zajistí – Předmětové komise, OV.

Soutěže ve škol. roce 2018/2019

Naši žáci se ve šk. roce 2018/2019 zúčastnili následujících soutěží:
– Soutěž odborných dovedností oboru instalatér 2019
– Knauf Junior Trophy 2019 – účast v mezinárodní soutěži montérů suchých staveb
– Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík 2019
– Žáci oboru zedník se zúčastní regionálního kola soutěže SUSO-Soutěžní přehlídka stavebních řemesel
– MĚĎ 2019 – studenti oboru TZB
– Matematické soutěže

Úspěchy našich žáků z let minulých a v roce aktuálním

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

Soutěž odborných dovedností obor Instalatér
Dne 19. 3. 2018 pořádala naše SŠP v Č. Budějovicích ve spolupráci s f. Ptáček a SŠP Jílová 16 Brno krajské kolo soutěže zručnosti oboru instalatér UČEŇ INSTALATÉR 2018. Soutěže se zúčastnily tři školy z Jihočeského kraje: SOŠ a SOU Písek, SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor a SŠP Nerudova 59 České Budějovice. Na prvním místě se umístil žák 3.ročníku Petr Škáva SŠP Nerudova Č. B. s celkovým počtem bodů 741. Na druhém místě byl opět žák 3. ročníku SŠP Nerudova Č.B. Radek Bandík s celkovým počtem 732 bodů z 800 možných! Děkujeme učiteli OV oboru instalatér Martinu Cimlovi za dobrou přípravu, také našim žákům za skvělou reprezentaci naší školy.

V celostátním kole, které se konalo 24. – 27. 4. 2018 v Brně ukázalo vysokou připravenost všech soutěžících. V celostátním kole naši školu reprezentoval Petr Škáva a Radek Bandík. Petr Škáva se umístil se na pěkném 14. Místě, Radek Bandík obsadil 24. Místo. V soutěži družstev se naše škola umístila na 6. místě.

 

Soutěž odborných dovedností učňů obor Kominík
Soutěž odborných dovedností učňů v oboru vzdělání kominík VI. ročník „Mistrovství České republiky s MZN účastí“ Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy ve dnech 25 – 27.4.2018. Soutěžní klání se sestávalo ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. Soutěže se zúčastnili naši učni Martin Oblouk a Dominik Nowak. Obsadili v celkovém hodnocení 2. Místo, z týmů České republiky se umístili na 1. místě.
Martin Oblouk se stal vítězem Přehlídky České ručičky v oboru Kominík.

 

Knauf Junior Trophy 2018 – republikové kolo
České národní kolo soutěže Knauf Junior TROPHY 2018 proběhlo letos 26. dubna 2018 v areálu Knauf Praha Kbely. Soutěž pro dvoučlenné týmy z oboru suchá výstavba každoročně pořádá Knauf Praha. Výherci národních kol z každé země postupují do mezinárodního finále. Tato soutěž je každoročně pořádána pro učně oboru Montér suchých staveb a skládá se z krátkého teoretického testu a praktické části v trvání 240 minut. V praktické části se hodnotí celkový vizuální dojem, kvalita tmelení, provedení ochrany hran, přesnost vodorovných a svislých rozměrů a úhly. Součástí hodnocení je ale i čistota pracoviště. Žáci naší školy z oboru Montér suchých staveb
Národní kolo se konalo v sídle výrobce systémů Knauf Praha, spol. s r.o. a zúčastnili se jej také naši žáci Jakub Hazmuka a Erik Smékal a obsadili 2. místo.

 

1. Středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu
Ve dnech 19. – 20. 4. 2018 se v Pardubicích konal třetí ročník středoškolského MČR v požárním sportu. Naše škola vyslala na mistrovství zástupce chlapeckého i dívčího týmu. Oba týmy dosáhly vynikajících výsledků! Dívky obsadily celkově 3. místo a chlapci 10. místo. Jsme pyšni za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy.

 

2. Středoškolské mistrovství ČR v disciplínách TFA
Dne 14. 6. 2018 se v SOŠ a SOU Dubno konal 9. ročník TFA mladého hasiče a 5. ročník středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA. Naše škola vyslala na mistrovství celkem 9 závodníků, z toho jednu dívku. V jednotlivcích se nejlépe umístil, student 2.B, Zdeněk Jokl, na 2. a 3. místě v jednotlivých kategoriích. V celkovém umístění škol jsme získali krásné 2. místo.