Úspěchy našich žáků

Soutěže v tomto škol. roce 2019/2020

Naši žáci se zúčastní následujících soutěži:

 • Soutěž odborných dovedností oboru instalatér 2020
 • Knauf Junior Trophy 2020 – účast v mezinárodní soutěži montérů suchých staveb
 • Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík 2020
 • Žáci oboru Zedník – regionální kolo soutěže SUSO – Soutěžní přehlídka stavebních řemesel
 • MĚĎ 2020 – studenti oboru TZB
 • Matematické soutěže
 • Soutěž v TFA – železný hasič
 • Mistrovství republiky středních škol v požárním sportu, Pardubice
 • Přípravu zajistí – Předmětové komise, OV.

  Soutěže ve škol. roce 2018/2019

  Naši žáci se ve šk. roce 2018/2019 zúčastnili následujících soutěží:
  – Soutěž odborných dovedností oboru instalatér 2019
  – Knauf Junior Trophy 2019 – účast v mezinárodní soutěži montérů suchých staveb
  – Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík 2019
  – Žáci oboru zedník se zúčastní regionálního kola soutěže SUSO-Soutěžní přehlídka stavebních řemesel
  – MĚĎ 2019 – studenti oboru TZB
  – Matematické soutěže

  Úspěchy našich žáků z let minulých a v roce aktuálním

  VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

  Soutěž odborných dovedností obor Instalatér
  Dne 19. 3. 2018 pořádala naše SŠP v Č. Budějovicích ve spolupráci s f. Ptáček a SŠP Jílová 16 Brno krajské kolo soutěže zručnosti oboru instalatér UČEŇ INSTALATÉR 2018. Soutěže se zúčastnily tři školy z Jihočeského kraje: SOŠ a SOU Písek, SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor a SŠP Nerudova 59 České Budějovice. Na prvním místě se umístil žák 3.ročníku Petr Škáva SŠP Nerudova Č. B. s celkovým počtem bodů 741. Na druhém místě byl opět žák 3. ročníku SŠP Nerudova Č.B. Radek Bandík s celkovým počtem 732 bodů z 800 možných! Děkujeme učiteli OV oboru instalatér Martinu Cimlovi za dobrou přípravu, také našim žákům za skvělou reprezentaci naší školy.

  V celostátním kole, které se konalo 24. – 27. 4. 2018 v Brně ukázalo vysokou připravenost všech soutěžících. V celostátním kole naši školu reprezentoval Petr Škáva a Radek Bandík. Petr Škáva se umístil se na pěkném 14. Místě, Radek Bandík obsadil 24. Místo. V soutěži družstev se naše škola umístila na 6. místě.

   

  Soutěž odborných dovedností učňů obor Kominík
  Soutěž odborných dovedností učňů v oboru vzdělání kominík VI. ročník „Mistrovství České republiky s MZN účastí“ Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy ve dnech 25 – 27.4.2018. Soutěžní klání se sestávalo ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. Soutěže se zúčastnili naši učni Martin Oblouk a Dominik Nowak. Obsadili v celkovém hodnocení 2. Místo, z týmů České republiky se umístili na 1. místě.
  Martin Oblouk se stal vítězem Přehlídky České ručičky v oboru Kominík.

   

  Knauf Junior Trophy 2018 – republikové kolo
  České národní kolo soutěže Knauf Junior TROPHY 2018 proběhlo letos 26. dubna 2018 v areálu Knauf Praha Kbely. Soutěž pro dvoučlenné týmy z oboru suchá výstavba každoročně pořádá Knauf Praha. Výherci národních kol z každé země postupují do mezinárodního finále. Tato soutěž je každoročně pořádána pro učně oboru Montér suchých staveb a skládá se z krátkého teoretického testu a praktické části v trvání 240 minut. V praktické části se hodnotí celkový vizuální dojem, kvalita tmelení, provedení ochrany hran, přesnost vodorovných a svislých rozměrů a úhly. Součástí hodnocení je ale i čistota pracoviště. Žáci naší školy z oboru Montér suchých staveb
  Národní kolo se konalo v sídle výrobce systémů Knauf Praha, spol. s r.o. a zúčastnili se jej také naši žáci Jakub Hazmuka a Erik Smékal a obsadili 2. místo.

   

  1. Středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu
  Ve dnech 19. – 20. 4. 2018 se v Pardubicích konal třetí ročník středoškolského MČR v požárním sportu. Naše škola vyslala na mistrovství zástupce chlapeckého i dívčího týmu. Oba týmy dosáhly vynikajících výsledků! Dívky obsadily celkově 3. místo a chlapci 10. místo. Jsme pyšni za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy.

   

  2. Středoškolské mistrovství ČR v disciplínách TFA
  Dne 14. 6. 2018 se v SOŠ a SOU Dubno konal 9. ročník TFA mladého hasiče a 5. ročník středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA. Naše škola vyslala na mistrovství celkem 9 závodníků, z toho jednu dívku. V jednotlivcích se nejlépe umístil, student 2.B, Zdeněk Jokl, na 2. a 3. místě v jednotlivých kategoriích. V celkovém umístění škol jsme získali krásné 2. místo.