Aktuality

Výsledkové listiny 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledkové listiny 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Kód oboru Obor Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijmeme učitele AJ a TV

Nabídka pracovní pozice učitel(ka), aprobace Anglický jazyk a Tělesná výchova na částečný nebo plný úvazek.

Nástup: 26. 8. 2024

Střední škola polytechnická
Nerudova 59,
České Budějovice

Kontakt:
Ing. Luboš Kubát, ředitel
kubat@sspcb.cz
mob. 724 075 758

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – maturitní obory
Kód oboru Obor Výsledková listina
36-43-M/01 Stavební materiály
ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví
Výsledková listina

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


 

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – učební obory
Kód oboru Obor Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik, ŠVP Zámečník Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Důležité informační schůzky pro rodiče žáků prvních ročníků pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče začínajících žáků 1. ročníků,

dne 24. 6. 2024 v 17 hod. se uskuteční na naší škole důležité informační schůzky pro rodiče nových žáků 1. ročníků.
Na schůzce budete seznámeni s režimem školy, školním řádem, stravováním ve škole, s adaptačními kurzy, sportovně-turistickými kurzy, lyžařskými kurzy, s organizací odborného výcviku, s ubytováním na domovech mládeže atd.
Ve vestibulu školy bude umístěn rozpis učeben dle tříd – oborů, kde se informační schůzky budou konat.
 
Děkuji za Váš čas.

Přeji všem žákům hodně úspěchů na naší škole.

Ing. Luboš Kubát
ředitel školy