Aktuality

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Technologie a materiály ve stavebnictví Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Přihlašování na náš Domov mládeže

Přihlašování na Domov mládeže pro šk. rok 2021/2022
Telefonicky či e-mailem si zarezervujte místo na DM. Rezervaci Vám potvrdíme.
Nejpozději do 7 dnů od zarezervování zašlete vyplněnou Přihláška k ubytování – Domov mládeže spolu s Povolení k inkasu, potvrzeným bankovním ústavem na adresu: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice. Po vypršení doby rezervace nabídneme místo dalším zájemcům.

Termín přihlašování na DM:

  • co nejdříve, nejpozději však do 30. 6. 2021

Více informací o termínech, jednotlivých cenách, stravování a dalších záležitostech souvisejících s ubytováním na DM naleznete v dokumentu:

Pokyny – stravování, ubytování na DM, přístup do školy (2021)

Informace si prosím pročtěte ještě před samotným vyplňováním přihlašovacích dokumentů.

Přijetí do Domova mládeže při SŠ Polytechnické Vám bude potvrzeno zasláním Oznámení o přijetí na DM, součástí budou i organizační informace o nástupu na DM. Kromě zasílání vyplněných originálů přihlášky a povolení k inkasu preferujeme e-mailovou korespondenci. Uveďte prosím do dokumentů e-mailovou adresu na rodiče – zák. zástupce.

Děkujeme.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2021/2022.

Zahájení prezenční výuky od 24. 5. 2021

Vážení žáci a rodiče,

od 24. 5. 2021 bude zahájena normální prezenční výuka dle rozvrhu. Pro maturitní obory, které jsou tento týden na praxi u firem platí též prezenční výuka dle rozvrhu.
Od 24. 5. 2021 začínají maturitní didaktické testy, žádám žáky při přesunech v budově školy o zachování klidu.
Dotazy směrujte na třídní učitele.

Luboš Kubát, ředitel​

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 maturitních oborů Technická zařízení budov, Požární ochrana a nástavbového oboru Podnikání

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 učebních oborů a dvou maturitních oborů

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Technologie a materiály ve stavebnictví Výsledková listina Výsledková listina
Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022