O ŠKOLEIZO: 000 582 336
RedIZO: 600 170 306
Identifikátor právnické osoby: 600 170 306
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

Adresa: Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00 582 336

Ředitel: Ing. Luboš Kubát
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Zřizovatel: Jihočeský kraj
právní forma: kraj, IČ : 70 890 650
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Střední škola sdružuje následující střediska:
1. Střední škola
2. Domov mládeže
3. Školní jídelna

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
2. Jírovcova 2827/66a, 370 04 České Budějovice
3. Nádražní (parcelní číslo 2097/50, 370 04 České Budějovice)
4. Nádražní (parcelní číslo 2097/60, 370 04 České Budějovice)
5. Skuherského 39, 370 01 České Budějovice
6. Nerudova 931, 370 04 České Budějovice