Výchovný poradce

Mgr. Pavla Hniličková

Telefon: 773 185 971
Email: hnilickova@sspcb.cz
Kabinet: 129

Konzultační hodiny: středa 13 – 15 hod. nebo po telefonické domluvě.

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. Zejména se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných).

Můžete se na něj obrátit v případě, že potřebujete pomoci:

  • v oblasti specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, apod.)
  • integrovat žáka s tělesnými, smyslovými nebo jinými zdravotními problémy
  • získat individuální vzdělávací plán ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb. § 6
  • vyřešit problémovou docházku žáka či řešit záškoláctví
  • vyřešit studijní a prospěchové problémy
  • získat informace o možnostech dalšího uplatnění žáka (nabídka profesních testů, pomoc s vyplňováním přihlášek VŠ, VOŠ a zajišťování úspěšnosti našich žáků v přijímacím řízení na VŠ, VOŠ).
  • získat informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu

Užitečné odkazy