Kritéria přijetí žáků

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31. 1. 2021.