Učební obor Tesař (36-64-H/01)

Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Absolvent oboru Tesař je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Uplatní se v tesařských firmách. Žáci se naučí, jak postupovat při výrobě dřevostaveb, krovů, stropů, podlah, schodů, pergol, mostů a lávek.

Žáci se učí jeden cizí jazyk (AJ, NJ).

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: technologie, materiály a odborné kreslení.

Praktická část výuky probíhá v hale odborného výcviku s potřebným vybavením nebo přímo v tesařských firmách.

Naše škola dále nabízí žákům v oboru Tesař:

  • stipendium – 500 až 800 Kč měsíčně + odměny při vyznamenání
  • kapesné – odměnu za produktivní práci
  • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..)
  • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
  • možnost dalšího vzdělání v nástavbovém studiu zakončené maturitní zkouškou

Výuka je doplněna návštěvami odborných exkurzí a výstav souvisejících s oborem.

Během studia se mohou žáci zúčastnit lyžařského výcviku v Alpách, sportovně turistického kurzu na Šumavě a vodáckého kurzu při sjíždění Vltavy.

Letáček k oboru