Učební obor Montér suchých staveb (36-66-H/01)

Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Absolvent oboru Montér suchých staveb je kvalifikovaný pracovník, který se uplatní při výkonu odborných prací ve stavebních firmách nebo jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru suché výstavby.

Žáci se učí jeden cizí jazyk (AJ, NJ).

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: odborné kreslení, technologie, materiály, přestavby budov a stavební konstrukce.

Žáci v průběhu studia získají tyto znalosti a dovednosti:

 • zvolit správné materiály a výrobky
 • zhotovovat dřevěné a kovové nosné konstrukce
 • úpravy interiérů budov
 • členění vnitřního prostoru pomocí příček
 • výstavbu bytových jader, koupelen, kuchyní či celého podkroví
 • snižování stropů
 • pokládku suchých podlah
 • protipožární obklady konstrukcí za použití sádrokartonových systémů firem Knauf, Rigips a Lafarge
 • dodržovat BOZP
 • čtení technické dokumentace pozemních staveb a suchých staveb
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • provádět výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru

Během studia žáci absolvují odborné exkurze, odborné přednášky a školení.

Naše škola dále nabízí žákům v oboru Montér suchých staveb:

 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • možnost dalšího vzdělání v nástavbovém studiu

Letáček k oboru