2.A

Detail třídy

2.A – Technická zařízení budov + Finanční služby (TZB, FS)
Třídní učitel: Ing. Vortelová Eva (VR)
Telefon: 387927134
Email: vortelova@sspcb.cz
Kabinet: 316
Zástupce: Mgr. Urbanová Jaroslava
Telefon: 387927145
Email: urbanova@sspcb.cz
Kabinet: 228