Přihlašování do DM

Přihlašování na Domov mládeže pro šk. rok 2024/2025

Ubytování na DM je určeno především žákům naší školy, zejména žákům z nižších ročníků s komplikovaným nebo nereálným denním dojížděním do školy. V rámci volné kapacity rádi nabídneme místa na DM i žákům z vyšších ročníků a případně i z jiných škol, vše se odvíjí dle situace žáků a kapacity míst v jednotlivých budovách DM.

E-mailem bach@sspcb.cz, nebo poštou na adresu naší školy (Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice) zašlete vyplněnou Přihláška k ubytování – Domov mládeže ideálně spolu s Povolením k inkasu, potvrzeným bankovním ústavem nebo s doloženým potvrzením o transakci, inkasu z el. bankovnictví.

Termín přihlašování na DM:

  • co nejdříve, nejpozději však do 14. 6. 2024

Více informací o termínech, jednotlivých cenách, stravování a dalších záležitostech souvisejících s ubytováním na DM naleznete v dokumentu:

1. Varianta – stravování, ubytování na DM, přístup do školy (2024-25)

Informace si, prosím, pročtěte ještě před samotným vyplňováním přihlašovacích dokumentů.

Přijetí do Domova mládeže při SŠ Polytechnické Vám bude potvrzeno nejpozději do konce června 2024 zasláním Oznámení o přijetí na DM, součástí budou i organizační informace o nástupu na DM. Kromě zasílání vyplněných originálů přihlášky a povolení k inkasu preferujeme e-mailovou korespondenci. Uveďte prosím do dokumentů e-mailovou adresu na rodiče – zák. zástupce.

Děkujeme.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2024/2025.

Mgr. Tomáš Bach, e-mail: bach@sspcb.cz, tel.: 723 213 054


Nabídka ubytování v Domově mládeže při SŠ Polytechnické

Postup přihlašování do DM 2024

Objednání stravy na internetu