Přihlašování do DM

Přihlašování na Domov mládeže pro šk. rok 2022/2023

Telefonicky či e-mailem si zarezervujte místo na DM. Rezervaci Vám potvrdíme.
Nejpozději do 7 dnů od zarezervování zašlete vyplněnou Přihláška k ubytování – Domov mládeže spolu s Povolením k inkasu, potvrzeným bankovním ústavem na adresu: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice. Po vypršení doby rezervace nabídneme místo dalším zájemcům.
Termín přihlašování na DM:

  • co nejdříve, nejpozději však do 16. 6. 2023

Více informací o termínech, jednotlivých cenách, stravování a dalších záležitostech souvisejících s ubytováním na DM naleznete v dokumentu:

1. Varianta – stravování, ubytování na DM, přístup do školy (20223

Informace si, prosím, pročtěte ještě před samotným vyplňováním přihlašovacích dokumentů.

Přijetí do Domova mládeže při SŠ Polytechnické Vám bude potvrzeno nejpozději do konce června 2023 zasláním Oznámení o přijetí na DM, součástí budou i organizační informace o nástupu na DM. Kromě zasílání vyplněných originálů přihlášky a povolení k inkasu preferujeme e-mailovou korespondenci. Uveďte prosím do dokumentů e-mailovou adresu na rodiče – zák. zástupce.

Děkujeme.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2023/2024.

Mgr. Tomáš Bach, e-mail: bach@sspcb.cz, tel.: 723 213 054


Nabídka ubytování v Domově mládeže při SŠ Polytechnické

Postup přihlašování do DM 2022

Objednání stravy na internetu