Školní pošta žáků – Outlook

Žáci naší školy mají po celé studium svůj školní email přes Office 365.
Ze školního mailu se například mohou připojit do MS Teams, či aplikací MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access.

Odkaz pro přechod do školního mailu žáka:
POSTA.SSPCB.CZ

Přihlašovací údaje žáků do školního mailu lze získat od:
1) vyučující předmětu ICT daného žáka
2) třídní učitel daného žáka
3) učitel Mgr. Jírovec, kabinet č. 319