Učební obor Kominík (36-56-H/01)

Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Absolvent oboru Kominík se uplatní při vykonávání kominických prací: čištění a kontrola komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení, stavba a montáž komínů a komínových vložek, opravy a úpravy komínů na střechách a osazování doplňkových konstrukcí, opravy a revize všech druhů vytápěcích zařízení, měření spalin.

Žáci se učí jeden cizí jazyk (AJ, NJ).

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených názornými pomůckami a cvičnými modely. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány odborné předměty: technologie, odborné kreslení, materiály.

V odborném výcviku žáci provádějí kominické práce s použitím moderních stavebních materiálů v areálu školy nebo na konkrétních zakázkách.

Žáci v průběhu studia získají tyto znalosti a dovednosti:

 • čištění a kontrola komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a kotlů ústředního vytápění
 • stavba a montáž komínů, opravy a vložkování komínů
 • čištění a technické prohlídky spotřebičů a kouřových cest v provozovnách a průmyslových závodech včetně továrních komínů
 • připojování spotřebiče na paliva tuhá, kapalná a plynná ke kouřové cestě
 • měření tahu, odstraňování tahových závad, odstraňování ucpávek průduchů
 • znalosti předpisů pro výkon kominických prací a předpisy související
 • provádění protipožárních kontrol a hlášení závad, měření složení plynných spalin
 • po absolvování odborné zkoušky možnost vydávat revizní zprávy o bezpečném a účinném provozu spotřebičů a komínu, provádění kontrol při kolaudacích budov a revizích kouřových cest
 • předpoklady pro samostatné podnikání v oboru

Během studia žáci absolvují odborné exkurze, odborné přednášky a školení.

Naše škola dále nabízí žákům v oboru KOMINÍK:

 • kapesné – odměnu za produktivní práci
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • možnost dalšího vzdělání v nástavbovém studiu

Letáček k oboru