Maturitní a závěrečné zk.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k MZ

Maturitní zkoušky (jaro 2023)

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná práce
z ČJ a CJ (profilová část)
Praktická zkouška (profilová část) Ústní zkouška
(společná a profilová část)
Didaktické testy
(společná část)
2.P 26. 4. 2023 28. 4. 2023 11. 4. 2023 – ČJ
18. 4. 2023 – CJ
11. 5. 2023 19. – 23. 5. 2023 2. – 5. 5. 2023
4.A 26. 4. 2023 28. 4. 2023 11. 4. 2023 – ČJ
18. 4. 2023 – CJ
9. – 10. 5. 2023 24. – 26. 5. 2023 2. – 5. 5. 2023
4.B 26. 4. 2023 28. 4. 2023 11. 4. 2023 – ČJ
18. 4. 2023 – CJ
TS: 10. 5. 2023
PP: obhajoba mat. pr.
12. 5. 2023
29. 5. – 2. 6. 2023 2. – 5. 5. 2023
4.C 26. 4. 2023 28. 4. 2023 11. 4. 2023 – ČJ
18. 4. 2023 – CJ
9. 5. 2023 16. – 18. 5. 2023 2. – 5. 5. 2023
  • Uzávěrka podání přihlášek MZ žáky na studijní oddělení do 1. 12. 2022.
  • Všechny maturitní zkoušky se konají ve společenském obleku.
  • Do 30. září 2022 ŘŠ zpřístupní žákům školní seznam nejméně 60 literárních děl.
  • Do 31. října 2022 ŘŠ stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka.
  • Do 30. listopadu 2022 určí a zveřejní ŘŠ témata maturitní práce na základě témat žáků odevzdané třídním učitelem do 9. prosince 2022
  • Do 21. dubna 2023 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta. Vedoucí práce předá maturitní práci oponentovi do 28. dubna 2023. Vedoucí a oponent odevzdá posudek maturitní práce do 5. května na 2023 žákovi a třídnímu učiteli.
Důležité upozornění ke konání praktické maturitní zkoušky – mimořádný termín

Závěrečné zkoušky 2022/2023

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
3.I 29. 5. 2023 31. 5. 2023 2. 6. 2023 5. – 6. 6. 2023 KO
5. – 8. 2023 IN
15. 6. 2023
3.M 29. 5. 2023 31. 5. 2023 2. 6. 2023 5. – 6. 6. 2023 SM
5. – 8. 2023 IN
13. 6. 2023
3.T 29. 5. 2023 31. 5. 2023 2. 6. 2023 5. – 6. 6. 2023 MSS
5. – 7. 2023 TR
14. 6. 2023
3.Z 29. 5. 2023 31. 5. 2023 2. 6. 2023 5. – 6. 6. 2023 12. 6. 2023

Všechny závěrečné zkoušky mimo praktické se konají ve společenském obleku.

Státní maturita

Vyhláška č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů s platností od 15. 10. 2020
Vyhlášku o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou naleznete zde:
Vyhláška 177 platná od 15. 10. 2020

Důležité upozornění pro žáky, kteří se hlásí na první nebo druhý opravný termín MZ:
Informace pro žáky opakující maturitní zkoušku

Písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka – profilová část

Písemná práce z českého jazyka a literatury – společná ustanovení pro maturitní obory Finanční služby, Podnikání, Požární ochrana a Technická zařízení budov
Písemná práce z cizího jazyka a literatury – společná ustanovení pro maturitní obory Finanční služby, Podnikání, Požární ochrana a Technická zařízení budov

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2023 – profilová část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Podnikání a Finanční služby

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání

Hodnocení zkoušek profilové části z ČJ a CJ

Hodnocení zkoušek profilové části z ČJ a CJ – ukončení ve školním roce 2020/21

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2023 – profilová část

Finanční služby
Tematické okruhy – Finanční služby
Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání
Tematické okruhy – Účetnictví
Tematické okruhy – Ekonomika a Právo

Požární ochrana
Schéma maturitní zkoušky
Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany
Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně
Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov
Tematické okruhy – Zdravotní technika
Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2023 – praktická část

Tematické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část – Finanční služby

Tematické okruhy – praktická část – Podnikání

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana – 2023

Maturitní práce s obhajobou – zadání

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ

Čerpáno z webových stránek Cermatu:
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku27