Maturitní a závěrečné zk.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k MZ

Maturitní zkoušky (jaro 2020)

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Praktická zkouška (profilová část) Ústní zkouška
(společná a profilová část)
Didaktické testy a písemné práce
(společná část)
2.P 14. 4. 2020 15. 4. 2020 20. 4. 2020 20. – 22. 5. 2020 4. – 12. 5. 2020
4.A 15. 4. 2020 16. 4. 2020 21. – 22. 4. 2020 25. – 27. 5. 2020 4. – 12. 5. 2020
4.B 16. 4. 2020 17. 4. 2020 TS: 23. 4. 2020
PP: obhajoba mat. pr.
11. – 12. 5. 2020
18. – 21. 5. 2020 4. – 12. 5. 2020
  • Uzávěrka podání přihlášek MZ žáky na studijní oddělení do 29. listopadu 2019 (pátek).
  • 8. dubna 2020 se koná písemná práce z českého jazyka a literatury.
  • 30. dubna 2020 se koná písemná práce z anglického a německého jazyka.
  • Všechny maturitní zkoušky se konají ve společenském obleku.
  • Do 27. září 2019 ŘŠ zpřístupní žákům školní seznam nejméně 60 literárních děl.
  • Do 31. října 2019 ŘŠ stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka.
  • Do 17. ledna 2020 určí a zveřejní ŘŠ témata maturitní práce na základě témat žáků odevzdané třídním učitelem do 10. ledna 2020.
  • Do 17. dubna 2020 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta. Vedoucí práce předá maturitní práci oponentovi do 27. dubna 2020. Vedoucí a oponent odevzdá posudek maturitní práce do 4. května na 2020 žákovi a třídnímu učiteli.
  • Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne dne 1. června 2020 ve 13 hod v Konferenčním sále.

Závěrečné zkoušky

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
3.I 29. 5. 2020 1. 6. 2020 3. 6. 2020 8. – 9. 6. 2020 16. 6. 2020
3.T 29. 5. 2020 1. 6. 2020 3. 6. 2020 8. – 9. 6. 2020 KO
8. – 10. 6. 2020 TR
17. 6. 2020
3.Z 29. 5. 2020 1. 6. 2020 3. 6. 2020 8. – 9. 6. 2020 18. 6. 2020

Všechny závěrečné zkoušky mimo praktické se konají ve společenském obleku.
Slavnostní předání vysvědčení a výučních listů proběhne 22. června 2020 ve 14 hod v Konferenčním sále.

Státní maturita

Novela vyhlášky 177 s platností od 1. 9. 2017
Vyhlášku o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou naleznete zde:
Vyhláška 177 platná od 1. 9. 2017

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2020 – společná část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Podnikání

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání

Tematické okruhy – Německý jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2020 – profilová část

Finanční služby
Tematické okruhy – Finanční služby
Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání
Tematické okruhy – Účetnictví
Tematické okruhy – Ekonomika a právo

Požární ochrana
Schéma maturitní zkoušky
Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany
Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně
Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov
Tematické okruhy – Zdravotní technika
Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2020 – praktická část

Tematické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část – Finanční služby

Tematické okruhy – praktická část – Podnikání

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana – 2020

Maturitní práce s obhajobou – zadání

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ

Font Resize
Contrast