Maturitní a závěrečné zk.

Harmonogramy ústních maturitních zkoušek


Třída 4.A                 Třída 4.B                 Třída 2.P

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k MZ

Maturitní zkoušky

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Praktická zkouška (profilová část) Ústní zkouška
(společná a profilová část)
Didaktické testy a písemné práce
(společná část)
2.P 22. 4. 2019 23. 4. 2019 24. 4. 2019 16. – 21. 5. 2019 2. – 10. 5. 2019
4.A 23. 4. 2019 24. 4. 2019 25. – 26. 4. 2019 23. – 28. 5. 2019 2. – 10. 5. 2019
4.B 25. 4. 2019 26. 4. 2019 TS: 29. 4. 2019
PP: obhajoba mat. pr.
16. – 17. 5. 2019
20. – 24. 5. 2019 2. – 10. 5. 2019

10. dubna 2019 se koná písemná práce z českého jazyka a literatury.
11. dubna 2019 se koná písemná práce z anglického a německého jazyka.
Všechny maturitní zkoušky se konají ve společenském obleku.
Do 28. září 2018 ŘŠ zpřístupní žákům školní seznam nejméně 60 literárních děl.
Do 31. října 2018 ŘŠ stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka.
Do 15. ledna 2019 určí a zveřejní ŘŠ témata maturitní práce na základě témat žáků odevzdané třídním učitelem do 11. ledna 2019.
Do 19. dubna 2019 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta. Vedoucí práce předá maturitní práci oponentovi do 29. dubna 2019. Vedoucí a oponent odevzdá posudek maturitní práce do 3. května na 2019 žákovi a třídnímu učiteli.
Zadání témat pro praktickou profilovou maturitní zkoušku předají vyučující vedoucímu předmětové komise do 19. dubna 2019, který zkontroluje uvedené údaje a odevzdá je zástupci ředitele pro teoretické vyučování do 23. dubna 2019.
Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne dne 3. června 2019 ve 13 hod v Konferenčním sále.

Závěrečné zkoušky

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
3.I 4. 6. 2019 5. 6. 2019 10. 6. 2019 11. – 12. 6. 2019 18. 6. 2019
3.M 4. 6. 2019 5. 6. 2019 10. 6. 2019 11. – 12. 6. 2019 MA, KO
11. – 13. 6. 2019 TR
19. 6. 2019
3.Z 4. 6. 2019 5. 6. 2019 10. 6. 2019 11. – 12. 6. 2019 20. 6. 2019

Všechny závěrečné zkoušky mimo praktické se konají ve společenském obleku.
Slavnostní předání vysvědčení a výučních listů proběhne 24. června 2019 ve 14 hod v Konferenčním sále.

Státní maturita

Novela vyhlášky 177 s platností od 1. 9. 2017
Vyhlášku o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou naleznete zde:
Vyhláška 177 platná od 1. 9. 2017

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2019 – společná část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Podnikání

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání

Tematické okruhy – Německý jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2019 – profilová část

Finanční služby
Tematické okruhy – Finanční služby
Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání
Tematické okruhy – Účetnictví
Tematické okruhy – Ekonomika a právo

Požární ochrana
Schéma maturitní zkoušky
Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany
Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně
Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov
Tematické okruhy – Zdravotní technika
Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2019 – praktická část

Tematické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část – Finanční služby

Tematické okruhy – praktická část – Podnikání

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana – jaro 2019

Maturitní práce s obhajobou – zadání

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ