Maturitní a závěrečné zk.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k MZ

Maturitní zkoušky (jaro 2021)

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška
z ČJ a CJ (profilová část)
Praktická zkouška (profilová část) Ústní zkouška
(společná a profilová část)
Didaktické testy
a písemné práce
(společná část)
2.P 29. 4. 2021 30. 4. 2021 27. – 28. 4. 2021 10. 5. 2021 18. – 21. 5. 2021 3. – 7. 5. 2021
4.A 29. 4. 2021 30. 4. 2021 27. – 28. 4. 2021 11. – 12. 5. 2021 24. – 26. 5. 2021 3. – 7. 5. 2021
4.B 29. 4. 2021 30. 4. 2021 27. – 28. 4. 2021 TS: 13. 4. 2021
PP: obhajoba mat. pr.
14. 5. 2021
26. – 28. 5. 2021 3. – 7. 5. 2021
  • Uzávěrka podání přihlášek MZ žáky na studijní oddělení do 1. 12. 2020 (úterý).
  • Všechny maturitní zkoušky se konají ve společenském obleku.
  • Do 30. září 2020 ŘŠ zpřístupní žákům školní seznam nejméně 60 literárních děl.
  • Do 30. října 2020 ŘŠ stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka.
  • Do 15. ledna 2021 určí a zveřejní ŘŠ témata maturitní práce na základě témat žáků odevzdané třídním učitelem do 10. ledna 2020.
  • Do 21. dubna 2021 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta. Vedoucí práce předá maturitní práci oponentovi do 28. dubna 2021. Vedoucí a oponent odevzdá posudek maturitní práce do 3. května na 2021 žákovi a třídnímu učiteli.
  • Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne dne 3. června 2021 v 15 hod v Konferenčním sále.

Závěrečné zkoušky

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
3.I 27. 5. 2021 1. 6. 2021 3. 6. 2021 7. – 10. 6. 2021 18. 6. 2021
3.T 27. 5. 2021 1. 6. 2021 3. 6. 2021 7. – 8. 6. 2021 MA
7. – 9. 6. 2021 TR
17. 6. 2021
3.Z 27. 5. 2021 1. 6. 2021 3. 6. 2021 7. – 8. 6. 2021 16. 6. 2021

Všechny závěrečné zkoušky mimo praktické se konají ve společenském obleku.
Slavnostní předání vysvědčení a výučních listů proběhne 21. června 2021 v 15 hod v Konferenčním sále.

Státní maturita

Novela vyhlášky 177 s platností od 1. 9. 2017
Vyhlášku o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou naleznete zde:
Vyhláška 177 platná od 1. 9. 2017

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2021 – společná část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Podnikání

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání

Tematické okruhy – Německý jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2020 – profilová část

Finanční služby
Tematické okruhy – Finanční služby
Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání
Tematické okruhy – Účetnictví
Tematické okruhy – Ekonomika a právo

Požární ochrana
Schéma maturitní zkoušky
Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany
Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně
Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov
Tematické okruhy – Zdravotní technika
Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2020 – praktická část

Tematické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část – Finanční služby

Tematické okruhy – praktická část – Podnikání

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana – 2020

Maturitní práce s obhajobou – zadání

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ