Maturitní a závěrečné zk.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k MZ

Maturitní zkoušky (jaro 2021)

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška
z ČJ a CJ (profilová část)
Praktická zkouška (profilová část) Ústní zkouška
(společná a profilová část)
Didaktické testy
a písemné práce
(společná část)
2.P 29. 4. 2021 21. 5. 2021 nekoná se 10. 5. 2021 10. – 11. 6. 2021 24. – 26. 5. 2021
4.A 29. 4. 2021 21. 5. 2021 nekoná se 11. – 12. 5. 2021 7. – 9. 6. 2021 24. – 26. 5. 2021
4.B 29. 4. 2021 21. 5. 2021 nekoná se TS: 13. 5. 2021
PP: obhajoba mat. pr.
14. 5. 2021
2. – 4. 6. 2021 24. – 26. 5. 2021
  • Uzávěrka podání přihlášek MZ žáky na studijní oddělení do 1. 12. 2020 (úterý).
  • Všechny maturitní zkoušky se konají ve společenském obleku.
  • Do 30. září 2020 ŘŠ zpřístupní žákům školní seznam nejméně 60 literárních děl.
  • Do 30. října 2020 ŘŠ stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka.
  • Do 21. dubna 2021 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta. Vedoucí práce předá maturitní práci oponentovi do 28. dubna 2021. Vedoucí a oponent odevzdá posudek maturitní práce do 3. května na 2021 žákovi a třídnímu učiteli.
Důležité upozornění ke konání praktické maturitní zkoušky – mimořádný termín

Závěrečné zkoušky

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
3.I 27. 5. 2021 1. 6. 2021 3. 6. 2021 7. – 10. 6. 2021 18. 6. 2021
3.T 27. 5. 2021 1. 6. 2021 3. 6. 2021 7. – 8. 6. 2021 MA
7. – 9. 6. 2021 TR
17. 6. 2021
3.Z 27. 5. 2021 1. 6. 2021 3. 6. 2021 7. – 8. 6. 2021 16. 6. 2021

Všechny závěrečné zkoušky mimo praktické se konají ve společenském obleku.

Státní maturita

Vyhláška č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů s platností od 15. 10. 2020
Vyhlášku o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou naleznete zde:
Vyhláška 177 platná od 15. 10. 2020

Důležité upozornění pro žáky, kteří se hlásí na první nebo druhý opravný termín MZ:
Informace pro žáky opakující maturitní zkoušku

Písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka – profilová část

Písemná práce z českého jazyka a literatury – společná ustanovení pro maturitní obory Finanční služby, Podnikání, Požární ochrana a Technická zařízení budov
Písemná práce z cizího jazyka a literatury – společná ustanovení pro maturitní obory Finanční služby, Podnikání, Požární ochrana a Technická zařízení budov

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2021 – profilová část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Podnikání a Finanční služby

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání

Tematické okruhy – Německý jazyk – Požární ochrana

Hodnocení zkoušek profilové části z ČJ a CJ

Hodnocení zkoušek profilové části z ČJ a CJ – ukončení ve školním roce 2020/21

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2021 – profilová část

Finanční služby
Tematické okruhy – Finanční služby
Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání
Tematické okruhy – Účetnictví
Tematické okruhy – Ekonomika a Právo

Požární ochrana
Schéma maturitní zkoušky
Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany
Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně
Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov
Tematické okruhy – Zdravotní technika
Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2021 – praktická část

Tematické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část – Finanční služby

Tematické okruhy – praktická část – Podnikání

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana – 2021

Maturitní práce s obhajobou – zadání

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ

Čerpáno z webových stránek Cermatu:
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku