Maturitní a závěrečné zk.

Termíny podzimních zkoušek

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k MZ

Maturitní zkoušky (jaro 2024)

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná práce
z ČJ a CJ (profilová část)
Praktická zkouška (profilová část) Ústní zkouška
(společná a profilová část)
Didaktické testy
(společná část)
2.P 29. 4. 2024 30. 4. 2024 11. 4. 2024 – ČJ
16. 4. 2024 – CJ
9. 5. 2024 22. – 27. 5. 2024 2. – 6. 5. 2024
4.A 29. 4. 2024 30. 4. 2024 11. 4. 2024 – ČJ
16. 4. 2024 – CJ
9. – 10. 5. 2024 28. – 31. 5. 2024 2. – 6. 5. 2024
4.B 29. 4. 2024 30. 4. 2024 11. 4. 2024 – ČJ
16. 4. 2024 – CJ
TS: 7. 5. 2024
PP: obhajoba mat. pr.
10. 5. 2024
3. 6. – 7. 6. 2024 2. – 6. 5. 2024
4.C 29. 4. 2024 30. 4. 2024 11. 4. 2024 – ČJ
16. 4. 2024 – CJ
7. 5. 2024 16. – 21. 5. 2024 2. – 6. 5. 2024
  • Uzávěrka podání přihlášek MZ žáky na studijní oddělení do 1. 12. 2023.
  • Všechny maturitní zkoušky se konají ve společenském obleku.
  • Do 29. září 2023 ŘŠ zpřístupní žákům školní seznam nejméně 60 literárních děl.
  • Do 31. října 2023 ŘŠ stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka.
  • Do 30. listopadu 2023 určí a zveřejní ŘŠ témata maturitní práce na základě témat žáků odevzdané třídním učitelem do 8. prosince 2023
  • Do 19. dubna 2024 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta. Vedoucí práce předá maturitní práci oponentovi do 26. dubna 2024. Vedoucí a oponent odevzdá posudek maturitní práce do 3. května na 2024 žákovi a třídnímu učiteli.

Závěrečné zkoušky (jaro 2024)

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
3.I 29. 5. 2024 31. 5. 2024 3. 6. 2024   10. 6. 2024
3.M 29. 5. 2024 31. 5. 2024 3. 6. 2024   11. 6. 2024
3.T 29. 5. 2024 31. 5. 2024 3. 6. 2024   12. 6. 2024
3.Z 29. 5. 2024 31. 5. 2024 3. 6. 2024   13. 6. 2024

Všechny závěrečné zkoušky mimo praktické se konají ve společenském obleku.

Státní maturita

Vyhláška č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů s platností od 15. 10. 2020
Vyhlášku o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou naleznete zde:
Vyhláška 177 platná od 15. 10. 2020

Důležité upozornění pro žáky, kteří se hlásí na první nebo druhý opravný termín MZ:
Informace pro žáky opakující maturitní zkoušku

Písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka – profilová část

Písemná práce z českého jazyka a literatury – společná ustanovení pro maturitní obory Finanční služby, Podnikání, Požární ochrana a Technická zařízení budov
Písemná práce z cizího jazyka a literatury – společná ustanovení pro maturitní obory Finanční služby, Podnikání, Požární ochrana a Technická zařízení budov

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2024 – profilová část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Podnikání a Finanční služby

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání

Hodnocení zkoušky profilové části z českého jazyka

Hodnocení zkoušky profilové části z cizího jazyka

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2024 – profilová část

Finanční služby
Tematické okruhy – Finanční služby
Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání
Tematické okruhy – Účetnictví
Tematické okruhy – Ekonomika a Právo

Požární ochrana
Schéma maturitní zkoušky
Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany
Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně
Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov
Tematické okruhy – Zdravotní technika
Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2024 – praktická část

Tematické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část – Finanční služby

Tematické okruhy – praktická část – Podnikání

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana – 2024

Maturitní práce s obhajobou – zadání

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ

Čerpáno z webových stránek Cermatu:
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku27