Maturitní a závěrečné zk.

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k MZ

Maturitní zkoušky (jaro 2024)

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná práce
z ČJ a CJ (profilová část)
Praktická zkouška (profilová část) Ústní zkouška
(společná a profilová část)
Didaktické testy
(společná část)
2.P 29. 4. 2024 30. 4. 2024 11. 4. 2024 – CJ
16. 4. 2024 – ČJ
9. 5. 2024 22. – 27. 5. 2024 2. – 6. 5. 2024
4.A 29. 4. 2024 30. 4. 2024 11. 4. 2024 – CJ
16. 4. 2024 – ČJ
9. – 10. 5. 2024 28. – 31. 5. 2024 2. – 6. 5. 2024
4.B 29. 4. 2024 30. 4. 2024 11. 4. 2024 – CJ
16. 4. 2024 – ČJ
TS: 7. 5. 2024
PP: obhajoba mat. pr.
10. 5. 2024
3. 6. – 7. 6. 2024 2. – 6. 5. 2024
4.C 29. 4. 2024 30. 4. 2024 11. 4. 2024 – CJ
16. 4. 2024 – ČJ
7. 5. 2024 16. – 21. 5. 2024 2. – 6. 5. 2024
  • Uzávěrka podání přihlášek MZ žáky na studijní oddělení do 1. 12. 2023.
  • Všechny maturitní zkoušky se konají ve společenském obleku.
  • Do 29. září 2023 ŘŠ zpřístupní žákům školní seznam nejméně 60 literárních děl.
  • Do 31. října 2023 ŘŠ stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh MZ z cizího jazyka.
  • Do 30. listopadu 2023 určí a zveřejní ŘŠ témata maturitní práce na základě témat žáků odevzdané třídním učitelem do 8. prosince 2023
  • Do 19. dubna 2024 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta. Vedoucí práce předá maturitní práci oponentovi do 26. dubna 2024. Vedoucí a oponent odevzdá posudek maturitní práce do 3. května na 2024 žákovi a třídnímu učiteli.

Závěrečné zkoušky (jaro 2024)

Třída Pedagogická rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
3.I 29. 5. 2024 31. 5. 2024 3. 6. 2024 4. – 5. 6. 2024 KO 4. – 5. 6. 2024 IN 10. 6. 2024
3.M 29. 5. 2024 31. 5. 2024 3. 6. 2024 4. – 5. 6. 2024 SM 6. – 7. 6. 2024 IN 11. 6. 2024
3.T 29. 5. 2024 31. 5. 2024 3. 6. 2024 4. – 5. 6. 2024 4. – 6. 6. 2024 TR 12. 6. 2024
3.Z 29. 5. 2024 31. 5. 2024 3. 6. 2024 4. – 5. 6. 2024 13. 6. 2024

Všechny závěrečné zkoušky mimo praktické se konají ve společenském obleku.

Státní maturita

Vyhláška č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů s platností od 15. 10. 2020
Vyhlášku o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou naleznete zde:
Vyhláška 177 platná od 15. 10. 2020

Důležité upozornění pro žáky, kteří se hlásí na první nebo druhý opravný termín MZ:
Informace pro žáky opakující maturitní zkoušku

Písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka – profilová část

Písemná práce z českého jazyka a literatury – společná ustanovení pro maturitní obory Finanční služby, Podnikání, Požární ochrana a Technická zařízení budov
Písemná práce z cizího jazyka a literatury – společná ustanovení pro maturitní obory Finanční služby, Podnikání, Požární ochrana a Technická zařízení budov

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2024 – profilová část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Podnikání a Finanční služby

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Finanční služby

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání

Hodnocení zkoušky profilové části z českého jazyka

Hodnocení zkoušky profilové části z cizího jazyka

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2024 – profilová část

Finanční služby
Tematické okruhy – Finanční služby
Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání
Tematické okruhy – Účetnictví
Tematické okruhy – Ekonomika a Právo

Požární ochrana
Schéma maturitní zkoušky
Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany
Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně
Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov
Tematické okruhy – Zdravotní technika
Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2024 – praktická část

Tematické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část – Finanční služby

Tematické okruhy – praktická část – Podnikání

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana – 2024

Maturitní práce s obhajobou – zadání

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ

Čerpáno z webových stránek Cermatu:
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku27