Třídy

Seznam tříd pro škol. rok 2018/2019

Třída Název oboru Zkratka Třídní učitel
1.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Mgr. Vít Jan
1.B Požární ochrana PO Mgr. Bc. Nýdl Jan
1.I Instalatér IN Mgr. Hodinová Alexandra
1.P Podnikání – nástavba PD Ing. Wirthová Marie
1.T Truhlář + Malíř TR, MA Mgr. Pazderník Stanislav
1.Z Zedník + Tesař + Zámečník ZE, TE, ZA Ing. Šefl Jakub
2.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Ing. Vortelová Eva
2.B Požární ochrana PO Mgr. Schneider Jiří
2.I Instalatér + Zámečník IN, ZA Ing. Ritterová Jaroslava
2.P Podnikání – nástavba PD Ing. Petráchová Lucie
2.T Truhlář + Kominík TR, KO Mgr. Chalupa Zdeněk
2.Z Malíř + Tesař + Zedník MA, TE, ZE Mgr. Hanusová Andrea
3.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Mgr. Jedličková Liana
3.B Požární ochrana PO Mgr. Urbanová Jaroslava
3.I Instalatér + Zámečník IN, ZA Ing. Zahradníková Jitka
3.M Malíř + Kominík + Truhlář MA, KO, TR Mgr. Klimešová Jana
3.Z Montér suchých staveb + Tesař + Zedník MS, TE, ZE Ing. Fučíková Jana
4.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Mgr. Šafářová Jana
4.B Požární ochrana PO Mgr. Hniličková Pavla