Třídy ve škol. roce 2019/2020

Seznam tříd pro škol. rok 2020/2021

Třída Název oboru Zkratka Třídní učitel
1.A Technická zařízení budov TZB Mgr. Zedněk Chalupa
1.B Požární ochrana PO Mgr. Liana Jedličková
1.C Finanční služby FS Mgr. Andrea Hanusová
1.I Instalatér IN Ing. Jaroslava Ritterová
1.M Str. mechanik + Malíř + Instalatér SM, MA, IN Mgr. Eva Hynková
1.P Podnikání – nástavba PD Mgr. Michaela Němcová
1.T Truhlář + Montér such. staveb TR, MSS Mgr. Jana Hejlová
1.Z Tesař + Zedník + Kominík TE, ZE, KO Ing. Jakub Šefl
2.A Technická zařízení budov TZB Mgr. Eva Berková
2.B Požární ochrana PO Mgr. Pavla Hniličková
2.I Instalatér + Kominík IN + KO Ing. Jitka Zahradníková
2.P Podnikání – nástavba PD Ing. Barbora Jírovcová
2.T Strojní mechanik + Tesař + Malíř SM, TE, MA Mgr. Jana Klimešová
2.M Zedník + Truhlář + Mont. such. staveb ZE, TR, MSS Mgr. Stanislav Pazderník
3.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Mgr. Jan Vít
3.B Požární ochrana PO Mgr. Jan Nýdl
3.I Instalatér IN Bc. Denisa Mojžíšová
3.T Truhlář + Malíř TR, MA Mgr. Luboš Jírovec
3.Z Zedník + Tesař + Strojní mechanik ZE, TE, SM Ing. Jakub Šefl
4.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Mgr. Jana Šafářová
4.B Požární ochrana PO Mgr. Jiří Schneider