Školní jídelna

Od 1. 9. 2021 se změní cena za oběd pro žáka na 35 Kč. Jistina za stravné se mění od nového školního roku 2021 na 1000 Kč. Proto prosím o kontrolu a případné zvýšení limitů na Vašich účtech.

Od 26. 4. 2021 žáci ČRG mají vstup do školy a školní jídelny povolen pouze po absolvování antigenního testu s negativním výsledkem ve své kmenové škole.

Přihlašování obědů (i přes internet) bude možné až od 1. 9. 2020 a to den dopředu do 12:00 hod.

O jídelně

Jsme školní jídelnou při SŠ polytechnické, našimi strávníky jsou studenti a zaměstnanci SŠ polytechnické a Českého reálného gymnázia. Dále zajišťujeme celodenní stravování pro studenty ubytované na DM Skuherského a DM Nerudova. Ve všední dny, vyjma pátku, mají strávníci na výběr ze dvou druhů jídel. Při snídaních je vydávána zároveň i svačina.

Jídla jsou připravována dle školských norem. Jídelníčky jsou sestavovány tak, aby byl naplněn spotřební koš. U přípravy jídel se dbá všech hygienických předpisů a jsou sledovány kritické body. Vybavení školní jídelny je na velmi dobré úrovni a každý rok jsou SŠ polytechnickou investovány nemalé finanční prostředky na nové kuchyňské zařízení.

Objednávání stravy

Strávníci si stravu objednávají prostřednictvím čipu ve speciálním boxu v prostorách jídelny. Čip strávník získá na pokladně naší školy, v případě poškození, ztráty či krádeže si musí opatřit nový. Objednávat stravu je možné i prostřednictvím internetu. Při přihlašování stravy přes internet, na rozdíl od přihlašování na objednávacím boxu, strávník nevidí, zda není vyčerpán nastavený limit objednávek – to zjistí až z příchozího emailu. Proto by si strávníci měli objednávat stravu přes internet s týdenním předstihem. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů: pokyny k objednávání stravy na inetrnetu
Všichni studenti přihlášení ke stravování si musí přidělené heslo změnit na své vlastní, bez ohledu zda si prostřednictvím internetu stravu objednávají nebo ne.

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy je možné přes internet, prostřednictvím objednacího boxu, osobně v pokladně školy či telefonicky (v pokladních hodinách) vždy do 12:00 hodin předchozího dne.

V případě nemoci žáka je možné 1. den nepřítomnosti oběd vyzvednout do nádob k tomu určených v 11:15 hodin. Obědy na další dny nemoci je však nutné odhlásit! (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování), neboť žák již nemá od druhého dne neplánované nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd. Z tohoto důvodu může být proto doúčtována věcná i mzdová režie.

V případě nemoci zaměstnance je nutné odhlásit i první den neplánované nepřítomnosti (nemoc, dovolená apod.).

Webové prostředí pro přihlašování / odhlašování stravy

www.strava.cz

Ceník stravování pro studenty (platný od 1. 9. 2021)

POKRM CENA
snídaně + přesnídávka 28,- Kč
oběd 35,- Kč
oběd (věková kategorie do 15 let) 34,- Kč
večeře + svačina 35,- Kč
večeře II 11,- Kč

Možnost stravování pro veřejnost

Cena za oběd činí 90 Kč (s platností od 1. 9. 2021) – zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, doplněk (např. salát, ovoce, moučník).
Obědy jsou připravovány z čerstvých surovin dle receptur školního stravování.
Ve dnech po – čt je možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Přihlášení a odhlášení obědů je možné až od 1. 9. 2020 a to den dopředu do 12:00 hod.

Provozní řád jídelny

Výdej snídaní – 06:00 až 07:45
Výdej obědů – 11:15 až 14:15
Výdej večeří – 17:30 až 18:30

Jídelna má k dispozici 33 stolů o čtyřech židlích, současně může být přítomno 132 strávníků. Strávníci jsou povinni se v prostorách jídelny chovat v souladu s provozním řádem ŠJ SŠ polytechnické, který je ke stažení:
provozní řád školní jídelny

Kontakt

Iveta Vonešová
Telefon 778 761 506

Pokladna, odhlašování a objednávka stravy (v pokladních hodinách)
Po a St 6:30 – 8:30, 11:30 – 13:30
Út a Čt 6:30 – 8:00, 9:30 – 10:00, 11:30 – 13:30
Pa pouze 6:30 – 9:00

Helena Janderová
Telefon 778 761 504
Vedoucí školní jídelny, odhlašování a objednávky stravy

Náš jídelníček

30. srpen – 10. září 2021
13. září – 17. září 2021
20. září – 24. září 2021
29. září – 30. září 2021
29. září – 1. říjen 2021
4. – 8. říjen 2021 – aktualizace
11. – 15. říjen 2021
11. – 15. říjen 2021 – aktualizace
18. – 22. říjen 2021 – jídelníček s již teplými večeřemi
25. a 26. říjen 2021
1. – 12. listopad 2021
15. – 19. listopad 2021
22. – 26. listopad 2021
29. 11. – 3. prosinec 2021
6. – 10. prosinec 2021
13. – 17. prosinec 2021
20. – 22. prosinec 2021
3. – 14. leden 2022
17. – 21. leden 2022
24. – 28. leden 2022 – aktualizace
31. 1. – 3. 2. 2022 – aktualizace
7. – 11. únor 2022
14. – 18. únor 2022
21. – 25. únor 2022 – aktualizace
7. – 11. březen 2022
14. – 18. březen 2022 – aktualizace
21. – 25. březen 2022 – aktualizace
28. – 31. březen 2022
4. – 8. duben 2022
11. – 21. duben 2022
25. – 29. duben 2022
25. – 29. duben 2022 – aktualizace
2. – 6. květen 2022
9. – 13. květen 2022
16. – 20. květen 2022
16. – 20. květen 2022 – aktualizace
23. – 27. květen 2022