Učební obor Strojní mechanik – zámečník (23-51-H/01)

Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Absolventi se mohou uplatnit ve značném počtu povolání a typových pozic. Základem je uplatnění jako provozní zámečník a montér, a strojní zámečník. Dále se mohou uplatnit při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení jako montér, mechanik, zámečník (v pozicích stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel), opravář a údržbář, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků. Dalším uplatněním jsou pozice, kde náplní práce je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba strojů a strojních zařízení v energetice, ve zpracovatelském průmyslu, teplárnách a další.

Žáci se učí jeden cizí jazyk (AJ, NJ).

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: strojírenská technologie, strojnictví, technologie a technická dokumentace.

V odborném výcviku se žáci učí upravovat a dokončovat po strojním obrábění součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a naučí se je sestavovat. Naučí se opravovat stroje, zařízení a kovové konstrukce, provádět jejich údržbu a vykonávat servisní činnost a také obsluhovat strojní zařízení.

Žáci v průběhu studia získají tyto znalosti a dovednosti:

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek.
 • Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 • Rozměřování a orýsovávání materiálů.
 • Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 • Řezání závitů.
 • Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 • Sestavování programově řízených strojů, linek a zařízení, včetně prototypů.
 • Sestavování výrobních, energetických, dopravních a dalších strojů a zařízení.
 • Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 • Zpracovávání jednoduchých náčrtků k doplnění technologického postupu zámečnické práce.

Žák může získat svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem a autogenem.

Naše škola dále nabízí žákům v oboru Strojní mechanik – zámečník:

 • stipendijní podporu v průběhu studia
 • kapesné – odměnu za produktivní práci
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • možnost dalšího vzdělání v nástavbovém studiu

Letáček k oboru