DOMOV MLÁDEŽE

Informace k přihlašování na Domov mládeže pro šk. rok 2024/2025Facebook
<- kliknutím na ikonu přejdete na Facebook DM SŠP

Instagram
<- kliknutím na ikonu přejdete na Instagram DM SŠP

Výchova mimo vyučování v DM má převážně charakter činností, které mají ve vyplnění volného času specifické funkce. Jedná se o odpočinkovou činnost, rekreační činnost, zájmovou činnost, sebeobslužné činnosti, veřejně prospěšnou činnost, přípravu na vyučování, samostudium. Edukační proces podporuje rozvoj osobnosti žáka, aby byl vybaven klíčovými kompetencemi pro výkon svého budoucího povolání i pro osobní a občanský život. Vychovatelé se spolu s žáky snaží vytvářet klidné prostředí na DM, usilují o příznivé sociální klima na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci.
Domov mládeže nabízí pestré a aktivní využití volného času zároveň i jako prevenci vůči rizikovému chování mládeže. Výchovné působení vychovatelů DM pomáhá žákům při socializaci a usnadňuje adaptaci na nové školní prostředí, život na DM i ve městě.

Je nabízena pravidelná i příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost:
– příprava na vyučování, samostudium
– zájmové kluby DM

• sálová kopaná
• florbal
• fitness
• volejbal
• basketbal
• stolní tenis
• aerobic
• gastronomický
• hudební
• mediální

Zázemí DM: