Maturitní obor Požární ochrana (39-08-M/01)

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Podmínkou přijetí je výborný zdravotní stav uchazeče, bez omezení.

Žáci se v rámci studia učí jeden cizí jazyk, angličtinu nebo němčinu.

Obor se zabývá přípravou požárních specialistů v oblasti požární ochrany, požární prevence, krizového řízení a havarijního plánování.

Obor zahrnuje dvě zaměření – technik technické služby a technik požární prevence.

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami.

Odborné předměty a praxi vyučují zaměstnanci HZS České Budějovice.

V rámci studia získá odborné znalosti v předmětech: Ochrana obyvatelstva, Požární ochrana, Základní právní předpisy, Krizové řízení, Zdolávání mimořádných situací, Zdravotnická příprava, speciální chemie, Technické prostředky požární ochrany, Technické materiály, Stavební materiály a konstrukce, Mobilní požární technika atd.

Během čtyř let studia žáci povinně absolvují lyžařský výcvik, sportovně turistický kurz a vodácký kurz.

Pro žáky prvních ročníků pořádá škola adaptační kurz.

Během studia žáci absolvují odborné exkurze, odborné přednášky a školení.

Uplatnění absolventů:

  • vyšší odborné a vysoké školy technického zaměření
  • při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany
  • v oblasti požární prevence
  • v oblasti ochrany obyvatelstva
  • jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, krizového řízení a havarijního plánování
  • jako lektoři odborných předmětů z oblasti požární ochrany
  • jako hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, strojník hasičského záchranného sboru

Letáček k oboru