Učební obor Malíř a lakýrník (39-41-H/01)

Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Absolvent oboru Malíř a lakýrník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Uplatní se v malířských a lakýrnických firmách, provádějící malířské a natěračské práce v interiérech, tapetování, nátěry fasád, nátěry stavebních konstrukcí, nátěry dřeva a zhotovení nápisů jednoduchými druhy písma a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Žáci se učí jeden cizí jazyk (AJ, NJ).

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: odborné kreslení, technologie, materiály.

V odborném výcviku žáci provádějí malířské a natěračské práce s použitím novodobých nátěrových hmot.

Žáci v průběhu studia získají tyto znalosti a dovednosti:

 • navrhovat jednoduchá barevná řešení interiérů a fasád
 • aplikovat tapety
 • připravovat podklady pod nátěry, nátěrové hmoty a tapety
 • ovládat různé malířské a natěračské techniky, nápisy jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, aplikace vzorů na různé podklady – šablonování, válečkování…
 • zhotovit plastické nátěry a linkrusty
 • používat materiálové a technické normy
 • volit vhodné nátěrové systémy a vypočítat spotřebu materiálu
 • orientovat se v cenových záležitostech oboru a zpracovávat položkové rozpočty

Během studia žáci absolvují odborné exkurze, odborné přednášky a školení.

Naše škola dále nabízí žákům v oboru Malíř – Lakýrník:

 • stipendijní podporu v průběhu studia
 • kapesné – odměnu za produktivní práci
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • možnost dalšího vzdělání v nástavbovém studiu

Letáček k oboru