Mgr. Jírovec Luboš

Detail učitele

Mgr. Jírovec Luboš (JI)
Třídnictví:
2.T – Kominík + Malíř
Telefon: 387927136
Email: jirovec@sspcb.cz
Kabinet: 319

Zástupce třídního učitele:
Mgr. Hanusová Andrea

E-výuka tímto vyučujícím v době uzavření školy důsledkem nařízení vlády
Forma výuky (komunikační nástroj), termíny, hodnocení:
Komunikační nástroj, který bude vyučující i žáci používat pro vzájemnou komunikaci a případné odevzdání vypracovaných úkolů, je modul Bakaláře Komens a e-mail.
S komunikačním nástrojem Komens byli všichni žáci seznámeni v rámci prvního úkolu z předmětu ICT při e-výuce.
Žáci maturitních oborů budou dostávat učební materiál vždy na 10 dní. Žáci učebních oborů budou dostávat učební materiál vždy na 15 dní. V učebních materiálech se převážně bude jednat o procvičování probraných témat, případně seznámení se s novými tématy. Jeden učební materiál distančního studia předmětu ICT zabere žákům 1 – 2 h.
Učební materiál bude obsahovat zpracování úkolu a termín jeho odevzdání. Každý zaslaný úkol bude hodnocen v Bakaláři Z (= splněno, odevzdáno) a X (=nesplněno, neodevzdáno).
Vyučující má možnost z určitého počtu Z či X vyvodit konkrétní klasifikační stupeň.

Návody na úkoly

MS Word: videonávod