Organizace školního roku

Název Termín Čas popř. den
Zahajovací pedagogická rada 31.08. 2021 10:00
Zahájení školního roku 01.09. 2021 středa
Podzimní prázdniny 27.10. – 29.10. 2021 středa – pátek
Meziklasifikační pedag. rada v 1. pol. 11.11. 2021 14:00
Schůzky s rodiči 12.11. 2021 15 – 17 h (pátek)
– v prostorách školy povinnost používat ochranu dýchacích cest
Vánoční prázdniny 23.12.  – 02.01. 2022
– vyučování začíná 3. 1. 2022 (pondělí)
Klasifikační pedag. rada za 1. pol. 27.01. 2022 14:00
Konec 1. pololetí 31.01. 2022 pondělí
Pololetní prázdniny 04.02. 2022 pátek
Jarní prázdniny 28.02. – 06.03. 2022
Velikonoční prázdniny 14.04. 2022 čtvrtek
Meziklasifikační pedag. rada v 2. pol. 31.03. 2022 14:00
Schůzky s rodiči 01.04. 2022 15 – 17 h (pátek)
– v prostorách školy povinnost používat ochranu dýchacích cest – upřesníme
Klasifikační pedagogická rada závěrečná 28.06. 2022 14:00
Ukončení 2. pololetí 30.06. 2022 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 01.07. – 31.08. 2022
– Vyučování začíná 1. 9. 2022 (čtvrtek)