Organizace školního roku

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd jsou přístupny rodičům a žákům po přihlášení se pomocí kódu a hesla zde.
Ztrátu kódu a hesla (do bakaláře) řešit se studijní referentkou pí. Šimkovou (dveře 219a).

Název Termín Čas popř. den
Zahajovací pedagogická rada 31.08. 2018 10:00
Zahájení školního roku 03.09. 2018 pondělí
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10. 2018 pondělí, úterý
Meziklasifikační pedagogická rada v 1. pololetí 21.11. 2018 14:00
Schůzky s rodiči 30.11. 2018 od 15 h do 17 h (pátek)
– Informace o chování, prospěchu a absenci žáků.
Vánoční prázdniny 22.12. – 02.01. 2019  
– Vyučování začíná 3. 1. 2019 (čtvrtek)
Klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí 30.01. 2019 14:00
Konec 1. pololetí 31.01. 2019  
Pololetní prázdniny 01.02. 2019 pátek
Jarní prázdniny 04.02. – 10.02. 2019  
Velikonoční prázdniny 18.04. – 19.04. 2019 čtvrtek – pátek
Meziklasifikační pedagogická rada v 2. pololetí 03.04. 2019 14:00
Schůzky s rodiči 05.04. 2019 od 15 h do 17 h (pátek)
– Informace o chování, prospěchu a absenci žáků
Klasifikační pedagogická rada závěrečná 26.06. 2019 14:00
Ukončení 2. pololetí 28.06. 2019 8:00 (pátek)
Hlavní prázdniny 29.06. – 01.09. 2019  
– Vyučování začíná 2. 9. 2019 (pondělí)