Organizace školního roku

Název Termín Čas popř. den
Zahajovací pedagogická rada 30.08. 2019 10:00
Zahájení školního roku 02.09. 2019 pondělí
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10. 2019 úterý, středa
Meziklasifikační pedag. rada v 1. pol. 27.11. 2019 14:00
Schůzky s rodiči 29.11. 2019 15 – 17 h (pátek)
– informace o chování, prospěchu a absenci žáků
Vánoční prázdniny 23.12.  – 03.01. 2020  
– vyučování začíná 6. 1. 2020 (pondělí)
Klasifikační pedag. rada za 1. pol. 29.01. 2020 14:00
Konec 1. pololetí 30.01. 2020 čtvrtek
Pololetní prázdniny 31.01. 2020 pátek
Jarní prázdniny 10.02. – 16.02. 2020  
Velikonoční prázdniny 09.04. 2020 čtvrtek
Meziklasifikační pedag. rada v 2. pol. 01.04. 2020 14:00
Schůzky s rodiči 06.04. 2020 17 – 19 h (pondělí)
– informace o chování, prospěchu a absenci žáků
Klasifikační pedagogická rada závěrečná 24.06. 2020 14:00
Ukončení 2. pololetí 30.06. 2020 8:00 (úterý)
Hlavní prázdniny 01.07. – 31.08. 2020  
– Vyučování začíná 1. 9. 2020 (úterý)