Organizace školního roku

Název Termín Čas popř. den
Zahajovací pedagogická rada 31.08. 2020 9:30
Zahájení školního roku 01.09. 2020 úterý
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10. 2020 čtvrtek, pátek
Meziklasifikační pedag. rada v 1. pol. 11.11. 2020 14:00
Schůzky s rodiči 13.11. 2020 15 – 17 h (pátek)
– informace o chování, prospěchu a absenci žáků (proběhlo online – covid)
Vánoční prázdniny 23.12.  – 03.01. 2021
– vyučování začíná 4. 1. 2021 (pondělí)
Klasifikační pedag. rada za 1. pol. 27.01. 2021 14:00
Konec 1. pololetí 28.01. 2021 čtvrtek
Pololetní prázdniny 29.01. 2021 pátek
Jarní prázdniny 15.02. – 21.02. 2021
Velikonoční prázdniny 01.04. 2021 čtvrtek
Meziklasifikační pedag. rada v 2. pol. 31.03. 2021 14:00
Schůzky s rodiči 06.04. 2021 17 – 19 h (úterý)
– informace o chování, prospěchu a absenci žáků (forma bude upřesněna)
Klasifikační pedagogická rada závěrečná 28.06. 2021 14:00
Ukončení 2. pololetí 30.06. 2021 8:00 (středa)
Hlavní prázdniny 01.07. – 31.08. 2021
– Vyučování začíná 1. 9. 2021 (středa)