Organizace školního roku 2022/2023

Název Termín Čas popř. den
Zahajovací pedagogická rada 31.08. 2022 10:00
Zahájení školního roku 01.09. 2022 čtvrtek
Podzimní prázdniny 26.10. – 27.10. 2022 středa – čtvrtek
Meziklasifikační pedag. rada v 1. pol. 10.11. 2022 14:00
Schůzky s rodiči 11.11. 2022 15 – 17 h (pátek)
Vánoční prázdniny 23.12.  – 02.01. 2023  
– vyučování začíná 3. 1. 2023 (úterý)
Klasifikační pedag. rada za 1. pol. 27.01. 2023 14:00
Konec 1. pololetí 31.01. 2023 úterý
Pololetní prázdniny 03.02. 2023 pátek
Jarní prázdniny 06.03. – 12.3.2023  
Velikonoční prázdniny 06.04. 2023 čtvrtek
Meziklasifikační pedag. rada v 2. pol. 30.03. 2023 14:00
Schůzky s rodiči 31.03. 2023 15 – 17 h (pátek)
Klasifikační pedagogická rada závěrečná 28.06. 2023 14:00
Ukončení 2. pololetí 30.06. 2023 (pátek)
Hlavní prázdniny 01.07. – 03.09. 2023  
– vyučování začíná 4. 9. 2023 (pondělí)