Maturitní obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Obor je zaměřený na poskytování služeb veřejnosti ve finanční sféře.
Žáci se během studia naučí odborným činnostem specifickým pro výkon povolání v bankách, pojišťovnách a na poštách; zároveň však i veškeré administrativní a ekonomické činnosti spojené s chodem podniku.

Praktická výuka probíhá ve specializované školní učebně, která svým moderním vybavením simuluje prostředí peněžní instituce – žáci se naučí práci na přepážce finanční instituce, osvojí si manipulaci s penězi a bankovní technikou.

Žáci v rámci studia získají odborné znalosti o bankovním trhu, o produktech bank, pošty a pojišťoven, které poté implementují do praxe.
Nedílnou součástí studia je odborné vzdělání, které žáky výukou široké škály ekonomických předmětů připravuje na výkon činností spojené s chodem podniku – podniková administrativa, účetnictví, písemná komunikace, management a marketing.

Žáci se v rámci studia učí dva cizí jazyky, angličtinu a němčinu.

Během studia žáci absolvují exkurze do různých peněžních ústavů – Česká národní banka v Praze, pobočky obchodních bank, pošty, pojišťovny.

Pro žáky prvních ročníků škola pořádá adaptační kurzy, dále se žáci mohou zúčastnit lyžařského výcviku, cykloturistického kurzu a sjíždění řeky Vltavy a jiných sportovních turnajů, které škola pořádá.

Uplatnění absolventů:
• další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách
• v peněžních ústavech – pošty, banky, pojišťovny, spořitelny
• účetní, administrativní pracovník/ice ve státní a podnikatelské sféře
• referent/ka, manažer/ka, pracovník/ice v logistických službách


Letáček k oboru