Sportovní kurzy

V rámci výchovy ke zdravému způsobu života bude škola organizovat LVVZ, STK a sportovní turnaje:

Sportovně turistický kurz PŘEDNÍ VÝTOŇ 2024

informace o kurzu, přihláška a doporučený seznam věcí s sebou

Lyžařský výchovně-výcvikový zájezd – Rakousko

– zúčastní se povinně žáci 2. ročníku oboru Požární ochrana + další zájemci všech oborů
– termín: 18. – 23. 2. 2024
– organizačně zajistí Mgr. Jan Vít, Mgr. Eva Berková Zachová

seznam doporučených věcí s sebou na lyžařský kurz

Sportovně turistické kurzy

Vyšší Brod – vodácký výcvik
– zúčastní se povinně žáci 3. ročníku oboru Požární ochrana + další zájemci všech oborů
– termín: 11. 9. – 14. 9. 2023
– organizačně zajistí Mgr. Jiří Schneider

Přední Výtoň
– zúčastní se povinně žáci 1. ročníku oboru Požární ochrana
+ další zájemci všech oborů
– termín: 10. – 14. 6. 2024
– organizačně zajistí Mgr. Jiří Schneider

Žádosti žáků o osvobození z docházky na tělesnou výchovu

Ze zdravotních důvodů mohou žáci podat žádost o uvolnění z docházky na tělesnou výchovu do konce září 2024, informace žákům podají třídní učitelé a evidenci uvolněných žáků povedou učitelé tělesné výchovy.

Sportovní turnaje ve školním roce 2023/2024

Sálová kopaná, florbal, volejbal
– předvánoční týden 18.12., 19.12 a 20.12.2023
– jarní týden – proběhne v měsíci březnu – florbal, sálová kopaná, volejbal

– organizačně zajistí: Mgr. Jiří Schneider, Mgr. Jan Vít, Mgr. Eva Berková Zachová, Mgr. Marcela Řehulová

 

Školní soutěž v disciplínách TFA aneb nejsilnější hasič vyhraje:

– zúčastní se všichni žáci oboru Požární ochrana
– místo: SŠ polytechnická České Budějovice
– termín: 19. červen 2024
– organizačně zajistí: Mgr. Jan Nýdl, Mgr. Daniela Petřeková, Ing. Jakub Nýdl