Sportovní kurzy

V rámci výchovy ke zdravému způsobu života bude škola organizovat LVVZ, STK a sportovní turnaje:

Lyžařský výchovně-výcvikový zájezd – Rakousko

– zúčastní se povinně žáci 2. ročníku oboru Požární ochrana + další zájemci všech oborů
– termíny: 12. – 17. . 2023
– organizačně zajistí Mgr. Jan Vít, Mgr. Eva Berková Zachová

Sportovně turistické kurzy

Vyšší Brod – vodácký výcvik
– zúčastní se povinně žáci 3. ročníku oboru Požární ochrana + další zájemci všech oborů
– termín: 5. 9. – 8. 9. 2022
– organizačně zajistí Mgr. Jiří Schneider

Přední Výtoň
– zúčastní se povinně žáci 1. ročníku oboru Požární ochrana
+ další zájemci všech oborů
– termín: 5. – 9. 6. 2023
– organizačně zajistí Mgr. Jiří Schneider

Žádosti žáků o osvobození z docházky na tělesnou výchovu

Ze zdravotních důvodů mohou žáci podat žádost o uvolnění z docházky na tělesnou výchovu do konce září 2022, informace žákům podají třídní učitelé a evidenci uvolněných žáků povedou učitelé tělesné výchovy.

Sportovní turnaje ve školním roce 2022/2023

Sálová kopaná, florbal, volejbal
– předvánoční týden 15.12., 16.12 a 17.12.2021, zajistí Jan Vít, Jiří Schneider, Berková
– jarní týden – 19.4. florbal, 26.4. sálová kopaná, 28.4. volejbal. Jan Vít, Jiří Schneider, Berková
– termíny mezitřídních turnajů se upřesní po dokončení rekonstrukce tělocvičny
– organizačně zajistí: Mgr. Jiří Schneider, Mgr. Jan Vít, Mgr. Eva Berková Zachová