Sportovní kurzy

V rámci výchovy ke zdravému způsobu života bude škola organizovat LVVZ, STK a sportovní turnaje:

Lyžařský výchovně-výcvikový zájezd – Rakousko

– zúčastní se povinně žáci 2. ročníku oboru Požární ochrana + další zájemci všech oborů
– termíny: 1. 3. – 6. 3. 2020
– organizačně zajistí Mgr. Jan Vít

Sportovně turistické kurzy

Vyšší Brod – vodácký výcvik
– zúčastní se povinně žáci 3. ročníku oboru Požární ochrana + další zájemci všech oborů
– termín: 3. 9. – 6. 9. 2019
– organizačně zajistí Mgr. Jiří Schneider

Přední Výtoň
– zúčastní se povinně žáci 1. ročníku oboru Požární ochrana
+ další zájemci všech oborů
– termín: 1. – 5. 6. 2020
– organizačně zajistí Mgr. Jiří Schneider

Žádosti žáků o osvobození z docházky na tělesnou výchovu

Ze zdravotních důvodů mohou žáci podat žádost o uvolnění z docházky na tělesnou výchovu do konce září 2019, informace žákům podají třídní učitelé a evidenci uvolněných žáků povedou učitelé tělesné výchovy.

Sportovní turnaje ve školním roce 2019/2020

Sálová kopaná, košíková
– předvánoční týden, zajistí Jan Vít, Jiří Schneider
– jarní týden – zajistí Jan Vít, Jiří Schneider