3.M

Detail třídy

3.M – Malíř + Kominík + Truhlář (MA, KO, TR)
Třídní učitel: Mgr. Klimešová Jana (KL)
Telefon: 387927169
Email: klimesova@sspcb.cz
Kabinet: 229
Zástupce: Mgr. Šafářová Jana (SV)
Telefon: 387927117
Email: safarova@sspcb.cz
Kabinet: 209
Školní týden: S