Základní informace

Domov mládeže při Střední škole polytechnické

Domov mládeže tvoří dva pavilony. Pavilon DM Nerudova je přímo připojen ke škole spojovací chodbou a DM Skuherského je vzdálen od SŠ polytechnické přibližně 500 metrů. DM Skuherského s kapacitou ubytování 88 ubytovaných je určen pro chlapce a DM Nerudova, který má kapacitu 98 ubytovaných, slouží především k ubytování dívek. V domově mládeže se mohou ubytovat zájemci z řad žáků, žákyň a studentů či studentek středních a vyšších odborných škol. Na obou DM jsou žáci a studenti ubytováni na 2 a 3 lůžkových pokojích a mohou využít kromě ubytování i možnost stravování ve školní jídelně či bohaté naplnění volného času. Na obou DM je volný přístup na internet na klubovnách PC. Samozřejmé je i připojení k internetu na pokojích zdarma. Organizace činností na domově mládeže se řídí Provozním a vnitřním řádem DM .

 
DM Skuherského
Skuherského 39
České Budějovice
(chlapci)
DM Nerudova
Nerudova 59
České Budějovice
(děvčata)
[singlepic id=284 w=160 h=120 float=center] [singlepic id=285 w=160 h=120 float=center]

Přihlašování na Domov mládeže pro šk. rok 2021/2022

Telefonicky či e-mailem si zarezervujte místo na DM. Rezervaci Vám potvrdíme.
Nejpozději do 7 dnů od zarezervování zašlete vyplněnou Přihláška k ubytování – Domov mládeže spolu s Povolení k inkasu, potvrzeným bankovním ústavem na adresu: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice. Po vypršení doby rezervace nabídneme místo dalším zájemcům.
Termín přihlašování na DM:

  • co nejdříve, nejpozději však do 30. 6. 2021

Více informací o termínech, jednotlivých cenách, stravování a dalších záležitostech souvisejících s ubytováním na DM naleznete v dokumentu:

Pokyny – stravování, ubytování na DM, přístup do školy (2021)

Informace si prosím pročtěte ještě před samotným vyplňováním přihlašovacích dokumentů.

Přijetí do Domova mládeže při SŠ Polytechnické Vám bude potvrzeno zasláním Oznámení o přijetí na DM, součástí budou i organizační informace o nástupu na DM. Kromě zasílání vyplněných originálů přihlášky a povolení k inkasu preferujeme e-mailovou korespondenci. Uveďte prosím do dokumentů e-mailovou adresu na rodiče – zák. zástupce.

Děkujeme.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2021/2022.

Facebook a Instagram DM při SŠP


Facebook
<- kliknutím na ikonu přejdete na Facebook DM SŠP


Instagram
<- kliknutím na ikonu přejdete na Instagram DM SŠP