MS Teams

Naše škola využívá při prezenční výuce nástroj MS Teams.
Slouží například pro:

  • sdílení studijního materiálu žákům
  • cvičné testy
  • zadání domácího úkolu
  • komunikaci učitel – žák, učitel – žáci, žák – žák, žák – žáci.

MS Teams mohou žáci používat buď v mobilním telefonu nebo v PC.
V PC jsou to 2 možnosti. Buď si nainstalovat aplikaci MS Teams. Nebo ji využívat přes webový prohlížeč a stačí se jen přihlásit do svého účtu zde:
Teams login

Přihlašovací údaje žáků do MS Teams jsou shodné s přihlašovacími údaji do školního mailu.
Přihlašovací údaje lze získat od:

1) vyučující předmětu ICT daného žáka
2) třídní učitel daného žáka
3) učitel Mgr. Jírovec, kabinet č. 319