Učební obor Zedník (36-67-H/01)

Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Absolvent oboru Zedník se uplatní ve stavebních firmách při vykonávání odborných prací: stavba základů, vyzdívání zdiva z cihel, tvárnic, kamene, ukládání stropů i jiných prefabrikátů, provádění vnitřních a venkovních omítek, obkladů a dlažeb, zateplování staveb, tepelných a zvukových izolací, hydroizolací, oprav a rekonstrukcí staveb.

Žáci se učí jeden cizí jazyk (AJ, NJ).

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených názornými moderními a praktickými pomůckami a cvičnými modely. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány odborné předměty: odborné kreslení, technologie, materiály.

V odborném výcviku žáci provádějí zednické práce s použitím moderních stavebních materiálů ve školním areálu nebo na konkrétních zakázkách.

Žáci v průběhu studia získají tyto znalosti a dovednosti:

 • vyzdívání zdiva z cihel, tvárnic, kamene
 • stavba a oprava komínů, montáž systémových komínů
 • zakládaní jednoduchých staveb a zhotovovaní základů
 • ukládání prefabrikovaných výrobků- stropů, překladů
 • provádění venkovních a vnitřních omítek, obkladů, dlažeb, zateplování staveb
 • zhotovování tepelných, zvukových izolací, hydroizolací
 • provádění oprav a rekonstrukcí staveb

Během studia žáci absolvují odborné exkurze, odborné přednášky a školení.

Naše škola dále nabízí žákům v oboru ZEDNÍK:

 • stipendijní podporu v průběhu studia
 • kapesné – odměnu za produktivní práci
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • možnost dalšího vzdělání v nástavbovém studiu

Letáček k oboru

Práce našich zedníků při odborném výcviku (jaro 2024)