Učební obor Truhlář (33-56-H/01)

Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Absolvent oboru Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Uplatní se v truhlářských firmách. Žáci se naučí výrobu interiérového a exteriérového nábytku, například kuchyně, skříně, stoly, židle, postele… a výrobu stavební truhlařiny, například okna, schody, dveře, podlahy, příčky, podhledy… .

Žáci se učí jeden cizí jazyk (AJ, NJ).

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: technologie, materiály, odborné kreslení, výrobní zařízení a stavební truhlářství.

Praktická část výuky probíhá v hale odborného výcviku s potřebným vybavením.

Naše škola dále nabízí žákům v oboru Truhlář:

  • kapesné – odměnu za produktivní práci
  • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..)
  • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
  • možnost dalšího vzdělání v nástavbovém studiu zakončené maturitní zkouškou

Výuka je doplněna návštěvami odborných exkurzí a výstav souvisejících s oborem.

Během studia se mohou žáci zúčastnit lyžařského výcviku v Alpách, sportovně turistického kurzu na Šumavě a vodáckého kurzu při sjíždění Vltavy.

Letáček k oboru