Žákovská rada

Žákovskou radu tvoří skupina žáků složená ze všech ročníků i tříd. Každá třída má dva zástupce na dobu jednoho školního roku. Rada se schází na pravidelných schůzkách alespoň jednou měsíčně, v případě potřeby i vícekrát. Smyslem vzniku žákovské rady je větší zapojení žáků do dění školy. Úkolem žákovské rady je podílet se na chodu školy formou připomínek a postřehů ze strany žáků, aktivně se zapojovat do aktivit a akcí školy, pomáhat s jejich organizací, dopomáhat ke zefektivnění komunikace mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy, spolupodílet se na vytvoření zdravého a přátelské prostředí mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy.

Dokumenty žákovské rady:

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŽÁKOVSKÉ RADY 10. října 2023

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŽÁKOVSKÉ RADY 21. listopadu 2023

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŽÁKOVSKÉ RADY 12. prosince 2023

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŽÁKOVSKÉ RADY 30. ledna 2023