Žákovská rada

Žákovskou radu tvoří skupina žáků složená ze všech ročníků i tříd. Každá třída má dva zástupce na dobu jednoho školního roku. Rada se schází na pravidelných schůzkách alespoň jednou měsíčně, v případě potřeby i vícekrát. Smyslem vzniku žákovské rady je větší zapojení žáků do dění školy. Úkolem žákovské rady je podílet se na chodu školy formou připomínek a postřehů ze strany žáků, aktivně se zapojovat do aktivit a akcí školy, pomáhat s jejich organizací, dopomáhat ke zefektivnění komunikace mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy, spolupodílet se na vytvoření zdravého a přátelské prostředí mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy.

Dokumenty žákovské rady:

Členové žákovské rady 2022-2023

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŽÁKOVSKÉ RADY 26. záři 2022

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŽÁKOVSKÉ RADY 18. října 2022