Žákovská rada

Žákovskou radu tvoří skupina žáků složená ze všech ročníků i tříd. Každá třída má dva zástupce na dobu jednoho školního roku. Rada se schází na pravidelných schůzkách alespoň jednou měsíčně, v případě potřeby i vícekrát. Smyslem vzniku žákovské rady je větší zapojení žáků do dění školy. Úkolem žákovské rady je podílet se na chodu školy formou připomínek a postřehů ze strany žáků, aktivně se zapojovat do aktivit a akcí školy, pomáhat s jejich organizací, dopomáhat ke zefektivnění komunikace mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy, spolupodílet se na vytvoření zdravého a přátelské prostředí mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy.

19. 10. 2020 – informace:
Další zasedání žákovské rady se budou uskutečňovat po zrušení povinné distanční výuky na středních školách.

Dokumenty žákovské rady:
Zasedání ŽR 25. 2. 2020
Zasedání ŽR 21. 1. 2020
Zasedání ŽR 3. 12. 2019
Stanovy ŽR
Jmenný seznam zástupců tříd