Maturitní obor Technická zařízení budov (36-45-M/01)

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Obor je zaměřený na technická zařízení budov: vodovod, kanalizaci, vytápění, vzduchotechniku a rozvod plynu v budovách včetně technické infrastruktury

Žáci se v rámci studia učí jeden cizí jazyk, angličtinu nebo němčinu.

 

Výuka probíhá ve specializovaných školních učebnách s moderními pomůckami a v hale odborného výcviku.

Žáci v rámci studia získají odborné znalosti v předmětech: základy stavitelství, strojírenství, technologie, technické kreslení, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika, rozvod plynu, konstrukční cvičení.

Naučí se pracovat v programech používaných v praxi:

 • AutoCAD– grafický program
 • CADKON TZB– nadstavba AutoCADu pro TZB
 • PROTECH– výpočetní program pro TZB

 

Výuka odborných předmětů je zaměřena na současný trend v oboru: snižování energetické náročnosti budov, využití netradičních zdrojů energií, výstavbu nízkoenergetických, pasivních i energeticky aktivních domů.

Škola je součástí Autodesk Academia Programu se statutem Partner pro stavebnictví, může udělovat studentům certifikáty na program AutoCAD, studenti mohou získat po dobu studia zdarma studentskou licenci programu AutoCAD.

Během studia žáci absolvují:

 • exkurze související s oborem (čistírna odpadních vod, úpravna pitné vody, teplárna, kotelna)
 • odborné přednášky (firemní přednášky a přednášky pořádané Společností pro techniku prostředí)
 • návštěvu mezinárodních veletrhů z oboru (Aquatherm Praha, Energiesparmesse v rakouském Welsu)

 
Pro žáky prvních ročníků škola pořádá adaptační kurzy, dále se mohou žáci během studia zúčastnit lyžařského výcviku, cykloturistického kurzu, sjíždění řeky Vltavy a jiných sportovních turnajů.
 
Uplatnění absolventů:

– další studium na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření

– stavební technik se zaměřením na technická zařízení budov v oblasti přípravy i realizace staveb:

 • stavební technik projektant technických zařízení budov
 • stavební technik mistr nebo stavbyvedoucí
 • stavební technik zkušebnictví
 • provozní dispečer, technolog, kontrolor jakosti
 • uplatnění v oblasti správních institucí – referent státní správy a samosprávy
 • prodej materiálů a výrobků technických zařízení budov

Letáček k oboru