Termíny konání JPZ

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat v 1. kole přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Vzorové testy jednotné přijímací zkoušky jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022
Čtyřleté obory vzdělání (Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby; Požární ochrana; Technická zařízení budov; Stavební materiály, ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví), včetně dvouletého nástavbového studia oboru Podnikání.

1. termín úterý 12. dubna 2022
2. termín středa 13. dubna 2022

Náhradní termíny JPZ:
1. termín úterý 10. května 2022
2. termín středa 11. května 2022