Termíny konání JPZ

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat. Vzorové testy jednotné přijímací zkoušky jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Požární ochrana, Technická zařízení budov a nástavbový obor Podnikání)

1. termín pátek 12. dubna 2019
2. termín pondělí 15. dubna 2019

Náhradní termíny JPZ:
1. termín pondělí 13. května 2019
2. termín úterý 14. května 2019