Termíny konání JPZ

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat. Vzorové testy jednotné přijímací zkoušky jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Čtyřleté obory vzdělání (Technologie a materiály ve stavebnictví, Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Požární ochrana, Technická zařízení budov), včetně nástavbového studia oboru (Podnikání).

1. termín úterý 12. dubna 2021
2. termín středa 13. dubna 2021

Náhradní termíny JPZ:
1. termín středa 12. května 2021
2. termín čtvrtek 13. května 2021