Termíny konání JPZ

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Vzorové testy jednotné přijímací zkoušky jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Čtyřleté obory vzdělání (Požární ochrana, Technická zařízení budov), včetně dvouletého nástavbového studia oboru (Podnikání).

1. termín pondělí 3. května 2021
2. termín úterý 4. května 2021

Náhradní termíny JPZ:
1. termín středa 2. června 2021
2. termín čtvrtek 3. června 2021

Náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a zpětvzetí Zápisového lístku