Termíny konání JPZ

Informace o přijímacím řízení – jaro 2020

Aktuální informace o přijímacím řízení do nového školní roku 2020/2021

Termíny JZP

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat. Vzorové testy jednotné přijímací zkoušky jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Čtyřleté obory vzdělání (Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Požární ochrana, Technická zařízení budov), včetně nástavbového studia oboru (Podnikání).

1. termín úterý 14. dubna 2020
2. termín středa 15. dubna 2020

Náhradní termíny JPZ:
1. termín středa 13. května 2020
2. termín čtvrtek 14. května 2020