Přijímací řízení

Přijímání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají na všechny nabízené obory vzdělání řediteli školy, nejpozději do 1. března 2022. Vzory přihlášek jsou v odkazu Soubory ke stažení.