Přijímací řízení

Pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku (JPZ)

Dne 19. 5. 2020 byla odeslána obyčejnou poštou pozvánka na JPZ na maturitní obory: Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Požární ochrana, Technická zařízení budov a nástavbové studium oboru Podnikání, těm uchazečům, kteří uvedli naši školu na 1. místo v přihlášce ke studiu.

Termín konání JPZ: 8. 6. 2020

Čas zahájení 1. zkoušky z matematiky je v 8:30 hodin, uchazeč musí být přítomen ve škole již v 8:00 hodin.

Nezapomeňte vzít sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které jsme Vám zaslali dopisem s pozvánkou na JPZ.
Čestné prohlášení

Případné dotazy můžete volat na tel. 778 761 499, paní Janouchovu.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Informace pro uchazeče o studium na naší škole k datu 7. 5. 2020

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Tříleté učební obory
Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Přijímací zkoušky do škol. roku 2020/2021

Informace o přijímacím řízení – jaro 2020

Aktuální informace o přijímacím řízení do nového školní roku 2020/2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021