Přijímací řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledkové listiny 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 


 

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Čtyřleté maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Technologie a materiály ve stavebnictví Výsledková listina Výsledková listina

 


 

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 2. kola přijímacího řízení

Informace o podávání Zápisového lístku a případného odvolání

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
oboru 39-08-M/01 Požární ochrana po náhradním termínu

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledkové listiny maturitních oborů 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Technologie a materiály ve stavebnictví Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Informace o podávání Zápisového lístku do maturitních oborů a informace o odvolání

Výsledkové listiny tříletých učebních oborů 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Informace o podávání Zápisového lístku pro tříleté učební obory

 


 
Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u maturitních oborů, včetně dvouletého nástavbového studia, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.

Informace: výsledky – zápisové lístky – maturitní obory

 

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u tříletých učebních oborů, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.

Informace: výsledky – zápisové lístky – učební obory

 


 

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

Přijímání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají na všechny nabízené obory vzdělání řediteli školy, nejpozději do 1. března 2022. Vzory přihlášek jsou v odkazu Soubory ke stažení.

Z důvodu současné epidemiologické situace doporučujeme zasílání přihlášek ke studiu na adresu školy doporučenou poštou.
Adresa: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

Osobně lze podat přihlášku ke studiu zaměstnankyni školy na informacích školy (hlavní vchod školy z Nerudovy ulice 59, přízemí budovy), v době od 7.00 do 16.00 hodin.

Případně lze domluvit telefonicky individuální konzultaci při podání přihlášky ke studiu u paní Janouchové, tel. 778 761 499.