Přijímací řízení


Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


 

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – maturitní obory
Kód oboru Obor Výsledková listina
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Finanční služby
Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov
 
Výsledková listina
36-43-M/01 Stavební materiály
ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví
Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana
 
Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – maturitní obory


 

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – učební obory
Kód oboru Obor Výsledková listina
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik, ŠVP Zámečník Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – tříleté učební obory


 

Vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí 1. kola přijímacího řízení

 


 

INFORMACE K VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 


 

Důležité odkazy a povinné přílohy u přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – maturitní obory

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – tříleté učební obory

 


Nový web o digitalizaci přijímacího řízení

Doporučujeme Vám prostudovat nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz, které obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) 2024 je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech námi nabízených maturitních oborů:

  • čtyřleté obory vzdělání – Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby; Požární ochrana; Technická zařízení budov; Stavební materiály, ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví

  • dvouletý nástavbový obor – Podnikání (pouze pro žáky a absolventy tříletých učebních oborů)

Jednotná přijímací zkouška se nekoná pro všechny námi nabízené tříleté učební obory.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat v 1. kole přijímacího řízení formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Procvičování testů a úloh jednotné přijímací zkoušky je k dispozici na https://tau.cermat.cz.

Termíny konání JPZ 1. kola přijímacího řízení
Řádný termín JPZ:
1. termín pátek 12. dubna 2024
2. termín pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny JPZ:
1. termín pondělí 29. dubna 2024
2. termín úterý 30. dubna 2024

Termín pro podání přihlášky (platí pro maturitní i učební obory vzdělání):
od 1. 2. do 20. 2. 2024

Způsoby podání přihlášek

Zákonný zástupce, zletilý žák má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky https://dipsy.cz, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

V případě, že nezvolíte podání přihlášky elektronicky, lze podat osobně vyplněný tiskopis přihlášky ke studiu zaměstnankyni školy na informacích školy (hlavní vchod školy z Nerudovy ulice 59, přízemí budovy), v termínu od 1. 2. 2024 – 20. 2. 2024, v době od 7.00 do 15.30 hodin, případně zaslat tiskopis přihlášky nejlépe doporučenou poštou na adresu školy:
Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice.

Výběr škol – prioritizace.
Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory v rámci jedné střední školy. Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Všechny tři přihlášky musí být vyplněny stejně, nesmí být prohozeno pořadí škol.

Kontaktní osoba:.
Pro konzultaci ohledně přijímacího řízení Vám bude k dispozici v době PO – PÁ, od 8 – 15 hodin paní Hana Janouchová, tel. 778 761 499.