Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněna do 31. 1. 2023.