Přijímací řízení

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(Finanční služby)
Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Stavební materiály
(Technologie a materiály ve stavebnictví)
Výsledková listina Výsledková listina

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik, ŠVP Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Informace k podávání Zápisového lístku

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk. Tuto informaci nemusí sdělovat přijatí uchazeči na obor Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby, kde se studuje anglický i německý jazyk.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do šk. r. 2023/2024

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

K přihlášce ke studiu do 2. kola PŘ musíte doložit Výpis výsledků didaktických testů JPZ, viz Kritéria 2. kola PŘ.

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(Finanční služby)
Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Stavební materiály
(Technická zařízení budov)
Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Technologie a materiály ve stavebnictví Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Informace o podávání Zápisového lístku do maturitních oborů

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk. Tuto informaci nemusí sdělovat přijatí uchazeči na obor Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby, kde se studuje anglický i německý jazyk.

Výsledkové listiny tříletých učebních oborů 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik, ŠVP Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Informace k podávání zápisových lístků – tříleté učební obory

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk.

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u maturitních oborů, včetně dvouletého nástavbového studia, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.
Informace zde v dokumentu

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk (neplatí u oboru Ekonomika a podnikání – Finanční služby, kde se studují 2 cizí jazyky).

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u tříletých učebních oborů, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.
Informace zde v dokumentu

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk.

Zápisový lístek vydává současným žákům ZŠ přímo základní škola. Absolventi ZŠ z minulých let získají, na základě žádosti Zápisový lístek na Krajském úřadu, který je příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče (pro Jihočeský kraj – Krajský úřad Jihočeského kraje, OŠMT, B. Němcové 49/3, České Budějovice). Střední škola zápisové lístky nevydává.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do šk. r. 2023/2024

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Přijímání přihlášek ke studiu pro všechny naší školou nabízené obory je do 1. března 2023.

Osobně lze podat přihlášku ke studiu zaměstnankyni školy na informacích školy (hlavní vchod školy z Nerudovy ulice 59, přízemí budovy), v době od 7.00 do 15.30 hodin.
Přihlášky ke studiu můžete také dále zaslat nejlépe doporučenou poštou na adresu školy:
Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice.

Případně lze domluvit telefonicky individuální konzultaci při podání přihlášky ke studiu u sekretářky školy paní Janouchové, tel. 778 761 499.