Přijímací řízení

Náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a zpětvzetí Zápisového lístku

Termíny zveřejnění Výsledkových listin
Termíny předávání Zápisových lístků
Vzor vyplněného Zápisového lístku

Informace k postupu uchazeče při neúčasti na 1. nebo 2. řádném termínu jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

Upozornění ke konání jednotné přijímací zkoušky ve dnech 3. a 4. května 2021,
k testování uchazečů
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování u přijímacích zkoušek

Pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku Vám byly odeslány dne 14. 4. 2021 obyčejnou poštou
a dne 15. 4. 2021 elektronickou poštou na emaily uvedené v přihláškách ke studiu.

Uchazeči, kteří obdrželi z naší školy 2 pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) na 3. a 4. května 2021 musí jít na JPZ v oba tyto dny, nemohou si vybrat jeden z těchto termínů. Do výsledkových listin bude započítám vždy lepší výsledek z těchto dvou termínů JPZ.

Při vstupu do budovy školy i během přijímací zkoušky je samozřejmostí ochrana dýchacích cest – je povolena zdravotnická rouška, uchazeči nemusí mít respirátor FFP2, KN 95.


Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u tříletých učebních oborů, podávání Zápisových lístků

 

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u maturitních oborů, včetně dvouletého nástavbového studia, podávání Zápisových lístků

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se mění termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2020/2021

  • 1. řádný termín pondělí 3. května 2021
  • 2. řádný termín úterý 4. května 2021

Náhradní termíny JPZ:

  • 1. termín středa 2. června 2021
  • 2. termín čtvrtek 3. června 2021

Původní termíny 12. a 13. dubna 2021 a náhradní termíny 12. 5. a 13. 5. 2021 byly zrušeny.


Rozhodnutí ředitele školy o nekonání JPZ pro školní rok 2021/2022 u dvou maturitních oborů


vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 21/22

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

Přijímání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají na všechny nabízené obory vzdělání řediteli školy, nejpozději do 1. března 2021. Vzory přihlášek jsou v odkazu Soubory ke stažení.

Z důvodu současné epidemiologické situace doporučujeme zasílání přihlášek ke studiu na adresu školy doporučenou poštou.
Adresa: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

Osobně lze podat přihlášku ke studiu zaměstnankyni školy na informacích školy (hlavní vchod školy z Nerudovy ulice, přízemí budovy).

Případně lze domluvit telefonicky individuální konzultaci při podání přihlášky ke studiu u paní Janouchové, tel. 778 761 499.