Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a Kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněna do 31. 1. 2020.