Přijímací řízení

Při přijímacím řízení se bude postupovat podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Na přijímací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).
Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení budou vyhlášena do 31. ledna 2019, budou zveřejněny i předpokládané počty přijímaných uchazečů.

Maturitní obory – denní studium:
Pro obory vzdělání Požární ochrana, Technická zařízení budov a Finanční služby se bude konat v 1. kole přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška.
Rozhodujícím kritériem pro přijetí je průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku základní školy a výsledek jednotné přijímací zkoušky.            
Přihlášky uchazečů se přijímají pro první kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2019.  

Nástavbový obor – denní studium:
Pro nástavbový obor Podnikání se bude konat v 1. kole přijímacího řízení také jednotná přijímací zkouška.
Kritériem pro přijetí je průměrný prospěch v učebním oboru a výsledek jednotné přijímací zkoušky.
Přihlášky uchazečů se přijímají pro první kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2019.  

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení budou stanoveny MŠMT
a zveřejněny na www.sspcb.cz
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Učební obory – denní studium:
Malíř, Instalatér, Zedník, Montér suchých staveb, Truhlář, Zámečník, Tesař a Kominík nekonají přijímací zkoušky. Přihlášky uchazečů se přijímají pro první kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2019.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována ředitelem školy dle naplněnosti jednotlivých oborů.