Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají na všechny nabízené obory vzdělání řediteli školy, nejpozději do 1. března 2021. Vzory přihlášek jsou v odkazu Soubory ke stažení.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31. 1. 2021.