Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Procvičování testů a úloh jednotné přijímací zkoušky je k dispozici na www.cermat.cz.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Čtyřleté obory vzdělání (Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby; Požární ochrana; Technická zařízení budov; Stavební materiály, ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví), včetně dvouletého nástavbového studia oboru Podnikání.

Řádný termín JPZ:
1. termín pátek 12. dubna 2024
2. termín pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny JPZ:
1. termín pondělí 29. dubna 2024
2. termín úterý 30. dubna 2024

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Přijímání přihlášek ke studiu pro všechny naší školou nabízené obory je do 20. února 2024.

Osobně lze podat přihlášku ke studiu zaměstnankyni školy na informacích školy (hlavní vchod školy z Nerudovy ulice 59, přízemí budovy), v době od 7.00 do 15.30 hodin.
Přihlášky ke studiu můžete také dále zaslat nejlépe doporučenou poštou na adresu školy:
Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice.

Případně lze domluvit telefonicky individuální konzultaci při podání přihlášky ke studiu u sekretářky školy paní Janouchové, tel. 778 761 499.