Učební obor Instalatér (36-52-H01)

Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Absolvent oboru Instalatér je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Uplatní se v instalatérských a stavebních firmách, jako pracovníci provádějící samostatné instalatérské práce na domovních i veřejných rozvodech vodovodů, kanalizace, vytápění a plynovodů. Dále se mohou uplatnit při provádění údržbářské práce nebo jako pracovníci prodejen s instalatérským materiálem.
 
Žáci se učí jeden cizí jazyk (AJ, NJ).

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: technické kreslení, materiály, stavební konstrukce, vytápění, plynárenství a instalace vody a kanalizace.

Praktická část výuky probíhá v hale odborného výcviku s potřebným vybavením.
 
Naše škola také spolupracuje s firmou ČEVAK spravující veřejnou síť vodovodů a kanalizace v Jihočeském kraji. Vybraní žáci mají možnost v této firmě absolvovat praxi a později v ní najít pracovní uplatnění.

Výuka je doplněna návštěvami odborných exkurzí a výstav souvisejících s oborem (vodárna, čistička odpadních vod, teplárna).

Spolupracující firmy organizují pro naše žáky odborné přednášky a školení o nových výrobcích a jejich použití.
 
Žáci v průběhu studia získají tyto znalosti a dovednosti:

 • montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení
 • spojování materiálů svářením a lepením, tváření rozvodů,
 • osazování a připojování různých zařízení.
 • Ve třetím ročníku žák ve svářečské škole navštěvuje kurz svařování plamenem, svařování plastů
 • a pájení mědi.
 • žáci mají možnost získat za snížené náklady svářečský průkaz
 • orientovat se v cenových záležitostech oboru a zpracovávat položkové rozpočty

 
Naše škola dále nabízí žákům v oboru Instalatér:

 • kapesné – odměnu za produktivní práci
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • možnost dalšího vzdělání v nástavbovém studiu

Během studia se mohou žáci zúčastnit lyžařského výcviku v Alpách, sportovně turistického kurzu a vodáckého kurzu při sjíždění Vltavy.

Letáček k oboru