PRO ŽÁKY A RODIČE

Informace pro rodiče žáků

Jihočeský kraj vyhlásil nový Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022-2023. Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období prvního pololetí školního roku 2022/2023.

Bližší informace o programu najdete na adrese https://myvtomjihocechynenechame.cz.
Žádosti budou podávány prostřednictvím organizací, které uvedené aktivity provozují.

Bližší informace k organizaci podávání žádostí našich žáků budou zveřejněny v průběhu září.

Ing. Luboš Kubát, ředitel SŠP

 

 

Bakaláři

Odkaz pro přechod do školního mailu žáka:
POSTA.SSPCB.CZ

Rozvrhy jednotlivých tříd v aktuálním a příštím týdnu výuky
V rozvrzích jsou viditelně označeny změny v rozvrhu oproti stálému rozvrhu třídy.

Suplování (pouze pro učitele)