3.T

Detail třídy

3.T – Truhlář (TR)
Třídní učitel: Mgr. Pazderník Stanislav (PZ)
Telefon: 387927132
Email: pazdernik@issstavcb.cz
Kabinet: 309
Zástupce: Ing. Skipala Petr (SK)
Telefon: 387927135
Email: skipala@issstavcb.cz
Kabinet: 318
Školní týden: L