3.A

Detail třídy

3.A – Technická zařízení budov + Finanční služby (TZB, FS)
Třídní učitel: Mgr. Jedličková Liana (JE)
Telefon: 387927145
Email: jedlickova@sspcb.cz
Kabinet: 228
Zástupce: Mgr. Vít Jan (VT)
Telefon: 387927116
Email: vit@sspcb.cz
Kabinet: 206