Školní metodik prevence

Mgr. Tomáš Bach

Telefon: 723 213 054
Email: bach@sspcb.cz

Konzultační hodiny: středa 13 – 15 hod. nebo po telefonické domluvě.

Školní metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. Zejména se věnuje oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Koordinuje tvorbu a realizaci minimálního preventivního programu. Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů.

Můžete se na něj obrátit v případě, že potřebujete:

  • poskytnout poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování
  • pomoci řešit individuální problémy (alkohol, drogy či jiné závislosti)
  • pomoci, protože se ve škole necítíte bezpečně
  • informovat se o možnostech využití dalších poradenských zařízení

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022

Krizový plán pro školní rok 2021/2022

Užitečné odkazy

Příloha č. 13 Tabák aktualizováno 2022