Aktuality

Komens = komunikační modul SW Bakaláři

Naše škola využívá komunikační modul Bakaláře KOMENS
k navázání komunikace učitel => žák / rodič a nebo žák / rodič => učitel.

Na třídnických hodinách uskutečněných 1. 9. 2021 byly všem žákům naší školy buď předány nové přihlašovací údaje do systému Bakaláři (převážně první ročníky) nebo ověřeno, že žák má přihlašovací údaje z loňského školního roku (vyšší ročníky). Žáci mají povinnost tento login předat rodičům.

Naše škola poskytuje žákům i rodičům shodný (pouze jeden) login do systému Bakaláři.

Sledujte v Bakaláři modul Komens, kde naleznete nové zprávy od vyučujících či aktuální informace o dění ve škole na nástěnce školy či na nástěnce konkrétní třídy.

V Bakaláři dále naleznete průběžné hodnocení žáků v jednotlivých předmětech během školního roku, rozvrh žáků a aktuální změny v rozvrhu, absenci žáků ve škole v jednotlivých dnech a hodinách. Skrz modul Komens je možné i třídnímu učiteli zaslat omluvenku absence žáka.

Do Bakaláře se přihlásíte buď skrz chytrý mobilní telefon v aplikaci Bakaláři (nainstalovat do telefonu), či skrz webový prohlížeč na počítači na webové adrese
https://bakalari.sspcb.cz/bakaweb/login.

Ztrátu či nefunkčnost loginu do Bakaláře řešit na tel. č. 724 859 470 s panem učitelem Mgr. Jírovcem nebo u něj v kabinetu č. 319.

Sociální sítě školy

Připomínáme, že nás najdete i na sociálních sítích:


Facebook

Instagram

Tyto ikony nalezne v pravém horním rohu našich webových stránek, ať se pohybujete kdekoliv na našem webu. Ikony jsou aktivní, přesměrují vás přímo na náš profil na vybrané sociální síti.

Sociální sítě školy

Připomínáme, že nás najdete i na sociálních sítích:


Facebook

Instagram

Tyto ikony nalezne v pravém horním rohu našich webových stránek, ať se pohybujete kdekoliv na našem webu. Ikony jsou aktivní, přesměrují vás přímo na náš profil na vybrané sociální síti.

Pokyny do distanční výuky

Vážení rodiče, vážení žáci, v současné chvíli je Jihočeský kraj na covidovém semaforu v zelené barvě, proto na naší škole stále běží prezenční forma výuky. Pokud by se situace změnila, byli byste informováni zde aktualitou na našem webu a příchozí zprávou do Komens skrz Bakaláře.

Pokyny do budoucí možné distanční výuky:
Pokud by byla vyhlášena distanční výuka na naší škole ředitelem školy, která je povinná, jsou žáci povinni denně vybírat školní e-mail na adrese: posta.sspcb.cz.
Dále jsou povinni číst příchozí zprávy v Komens, sledovat naplánované schůzky (výuky předmětů) v Teams kalendáři a kontrolovat úkoly (zadání) ve všech svých týmech v Teams.

Všem žákům školy byly během prvních týdnů v září předány přihlašovací údaje do školních mailů / MS Teams.

Žáci byli informováni o možnostech připojení se do Teams:
1) skrz webový prohlížeč Edge
2) skrz do PC nainstalovanou zdarma aplikaci MS Teams
3) skrz do mobilního telefonu nainstalovanou aplikaci MS Teams

Pravidla pro omlouvání absence v distanční výuce