Režim školy a forma výuky v období od 1. 3. 2021 do odvolání (změny)

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR zůstává provoz školy od pondělí 1. 3. 2021 do odvolání (změny) ve stejném režimu jako dosud. Forma výuky pro všechny obory a ročníky je distanční. Distanční výuka probíhá dle stálého rozvrhu jednotlivých tříd a skupin.

Žáci končících ročníků mají větší změny ve svém rozvrhu, prosíme tyto žáky, aby sledovali rozvrh neustále v systému Bakaláři (modul Třídní kniha).

Ochranné prostředky v budovách školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví může od 25. 2. 2021 pobývat ve vnitřních prostorách školy pouze osoba s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Sociální sítě školy

Připomínáme, že nás najdete i na sociálních sítích:


Facebook

Instagram

Tyto ikony nalezne v pravém horním rohu našich webových stránek, ať se pohybujete kdekoliv na našem webu. Ikony jsou aktivní, přesměrují vás přímo na náš profil na vybrané sociální síti.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 21/22

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

Přijímání přihlášek ke studiu
Přijímání přihlášek ke studiu pro všechny naší školou nabízené obory je do 1. března 2021.
Z důvodu současné epidemiologické situace doporučujeme zasílání přihlášek ke studiu na adresu školy doporučenou poštou.
Adresa: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

Osobně lze podat přihlášku ke studiu zaměstnankyni školy na informacích školy (hlavní vchod školy z Nerudovy ulice, přízemí budovy).

Případně lze domluvit telefonicky individuální konzultaci při podání přihlášky ke studiu u paní Janouchové, tel. 778 761 499.

Režim školy v období 25. 1. – 28. 1. 2021

Vážení žáci a rodiče,

od 25. do 28. ledna 2021 bude i nadále probíhat provoz školy a domovů mládeže ve stejném režimu, 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

Hodnocení za 1. pololetí bude odesláno žákům a rodičům dne 28. 1. 2021 prostřednictvím systému Bakaláři.

Ing. Luboš Kubát, ředitel

Dny otevřených dveří

Vážení zájemci o studium na naší škole,

z důvodů současné situace se nebudou konat dny otevřených dveří, 8. – 9. 1. 2021 na naší škole.
Odkazuji Vás na videospot na stránkách školy v záložkách O škole a Pro zájemce o studium.

Další informace získáte pomocí aplikace Teams 8. 1. 2021 od 8:00 do 17:00 hod,
9. 1. 2021 od 8:00 do 12:00 hod po zadání adresy:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTZhNzZlZWItZjY1Ny00NzgxLWEyYjktMDllNzFmODY3ZWMw%40thread.
v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522fa4255bb-b303-4268-a05f-16f98539ef29%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252259b5335a-76a1-45ec-b61d-7ff8458281b9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=df0f6a16-6ae0-463c-ba3b-14fa70297915&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Je možné individuálně navštívit školu po telefonické domluvě na číslech:
724 075 758 – ředitel
778 711 760 – teoretická výuka
778 449 104 – odborný výcvik.

Pro informace o domově mládeže – možnosti ubytování volejte 723 213 054.

Můžete se také informovat pomocí mailu, viz web školy.

Ing. Luboš Kubát, ředitel

Režim školy v období 4. 1. – 8. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,

od 4. 1. 2021 přecházíme na distanční výuku, v aplikaci Teams dle rozvrhu, odborný výcvik distanční výuka dle rozvrhu.

Školní jídelna:
odběr pouze obědů 11:15 – 13:00 hod, pouze jídlo číslo 1,
žákům byla zrušena objednaná strava,
žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout stravu, pokud si znovu objednají a nejsou v karanténě nebo nemocní.

Domovy mládeže – uzavřeny.

Dotazy prosím na ředitele školy.

Ing. Luboš Kubát, ředitel
kubat@sspcb.cz