Komens = komunikační modul SW Bakaláři

Naše škola využívá komunikační modul Bakaláře KOMENS
k navázání komunikace učitel => žák / rodič a nebo žák / rodič => učitel.

Na třídnických hodinách uskutečněných 1. 9. 2021 byly všem žákům naší školy buď předány nové přihlašovací údaje do systému Bakaláři (převážně první ročníky) nebo ověřeno, že žák má přihlašovací údaje z loňského školního roku (vyšší ročníky). Žáci mají povinnost tento login předat rodičům.

Naše škola poskytuje žákům i rodičům shodný (pouze jeden) login do systému Bakaláři.

Sledujte v Bakaláři modul Komens, kde naleznete nové zprávy od vyučujících či aktuální informace o dění ve škole na nástěnce školy či na nástěnce konkrétní třídy.

V Bakaláři dále naleznete průběžné hodnocení žáků v jednotlivých předmětech během školního roku, rozvrh žáků a aktuální změny v rozvrhu, absenci žáků ve škole v jednotlivých dnech a hodinách. Skrz modul Komens je možné i třídnímu učiteli zaslat omluvenku absence žáka.

Do Bakaláře se přihlásíte buď skrz chytrý mobilní telefon v aplikaci Bakaláři (nainstalovat do telefonu), či skrz webový prohlížeč na počítači na webové adrese
https://bakalari.sspcb.cz/bakaweb/login.

Ztrátu či nefunkčnost loginu do Bakaláře řešit na tel. č. 724 859 470 s panem učitelem Jírovcem nebo u něj v kabinetu č. 319.

Sociální sítě školy

Připomínáme, že nás najdete i na sociálních sítích:


Facebook

Instagram

Tyto ikony nalezne v pravém horním rohu našich webových stránek, ať se pohybujete kdekoliv na našem webu. Ikony jsou aktivní, přesměrují vás přímo na náš profil na vybrané sociální síti.

Nabídka zaměstnání – Učitel odborných předmětů pro maturitní a učební obory

Požadavky:

 • Pracovní poměr na plný nebo částečný úvazek od 1. 9. 2021
 • Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Plat ve třídě 12 dle platových tabulek pedagogických pracovníků
 • Osobní ohodnocení po zapracování
 • Stravování ve školní jídelně za sníženou cenu
 • Příspěvek na dovolenou
 • 40 dní dovolené
 • 12 dní studijního volna

Vzdělání:

 • Vysokoškolské strojní vzdělání
 • Pedagogické vzdělání učitele odborných předmětů
 • Praxe v oboru
 • Flexibilita, adaptabilita, přesnost, samostatnost

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
Kontakt: Ing. Luboš Kubát, ředitel, 724 075 758
Zájemci zasílejte CV na e-mail: kubat@sspcb.cz

Ochranné prostředky v budovách školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví může od 25. 2. 2021 pobývat ve vnitřních prostorách školy pouze osoba s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Sociální sítě školy

Připomínáme, že nás najdete i na sociálních sítích:


Facebook

Instagram

Tyto ikony nalezne v pravém horním rohu našich webových stránek, ať se pohybujete kdekoliv na našem webu. Ikony jsou aktivní, přesměrují vás přímo na náš profil na vybrané sociální síti.