Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(Finanční služby)
Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Stavební materiály
(Technologie a materiály ve stavebnictví)
Výsledková listina Výsledková listina

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik, ŠVP Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Informace k podávání Zápisového lístku

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk. Tuto informaci nemusí sdělovat přijatí uchazeči na obor Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby, kde se studuje anglický i německý jazyk.

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(Finanční služby)
Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Stavební materiály
(Technologie a materiály ve stavebnictví)
Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Informace o podávání Zápisového lístku do maturitních oborů

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk. Tuto informaci nemusí sdělovat přijatí uchazeči na obor Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby, kde se studuje anglický i německý jazyk.

Výsledkové listiny tříletých učebních oborů 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř a lakýrník, ŠVP Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik, ŠVP Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Informace k podávání zápisových lístků – tříleté učební obory

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk.

Středoškolská liga v TFA

Ve středu 29. 3. 2023 se naše škola účastnila Středoškolské ligy v TFA v Kladně. Deset vybraných žáků zde vynaložilo veškeré své síly a umístili se na krásných místech. U dívek dokonce Michaela Losová dosáhla na stupně vítězů a vybojovala nádherné 2. místo 👏. V kategorii chlapců se nejlépe umístil Štěpán Hach na excelentním 5. místě. Trať byla dlouhá, velmi fyzicky náročná a počasí bylo přímo aprílové – přes mráz, sníh, silný déšť až po sluníčko. Všem gratulujeme ke sportovním i osobním úspěchům.

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u maturitních oborů, včetně dvouletého nástavbového studia, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.
Informace zde v dokumentu

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk (neplatí u oboru Ekonomika a podnikání – Finanční služby, kde se studují 2 cizí jazyky).

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u tříletých učebních oborů, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.
Informace zde v dokumentu

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk.

Zápisový lístek vydává současným žákům ZŠ přímo základní škola. Absolventi ZŠ z minulých let získají, na základě žádosti Zápisový lístek na Krajském úřadu, který je příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče (pro Jihočeský kraj – Krajský úřad Jihočeského kraje, OŠMT, B. Němcové 49/3, České Budějovice). Střední škola zápisové lístky nevydává.