Informace o plánovaných třídních rodičovských schůzkách a čtvrtletním prospěchu žáků

Vážení rodiče,

na den 13. 11. 2020 byly naplánovány třídní rodičovské schůzky. Vzhledem k současným mimořádným opatřením jsou hromadné schůzky zrušeny.

Průběžné Informace o prospěchu lze dohledat v systému Bakaláři. Výslednou známku z jednotlivých předmětů a hodnocení prospěchu za první čtvrtletí školního roku 2020/21 k datu 10. 11. 2020 Vám zašle třídní učitel (ka) na Vámi uvedený email v systému Bakaláři do 13. 11. 2020. Pokud budete následně potřebovat podrobnější informace k prospěchu či chování, lze tyto záležitosti řešit s vyučujícím předmětu nebo třídním učitelem prostřednictvím emailu, případně si s nimi dojednat schůzku po telefonu.

V naléhavých případech lze domluvit osobní schůzku. Emaily vyučujících v příslušné třídě zveřejní třídní učitel v systému Bakaláři-Komens na Nástěnce třídy.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Luboš Kubát, ředitel

Informace pro zájemce o studium na naší škole

Vážení zájemci o studium na naší škole,

z důvodů současné situace se nebudou konat dny otevřených dveří, 20. – 21. 11. 2020 na naší škole.

Odkazuji Vás na videospot na stránkách školy v záložkách O škole a Pro zájemce o studium.
Můžete se informovat pomocí mailu, telefonu.
Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří ve dnech 8. – 9. 1. 2021 (pátek od 8:00 do 17:00 hod, sobota od 8:30 do 11:30 hod).

Ing. Luboš Kubát, ředitel

Realizace odborného výcviku od 14.10.2020

Výuka odborného výcviku od 14. 10. 2020

Výuka odborného výcviku probíhá distanční formou v prostředí Teams.
Každá třída a v ní jednotlivé učební obory mají založeny týmy dle skupin OV.
Je povinností žáků v době OV do týmu v rámci Teams průběžně nahlížet,
zejména do chatu, složky souborů a zadání.
Zde učitelé odborného výcviku průběžně umisťují výukové materiály a zadání k vypracování.
Žáci jsou povinni se výuky odborného výcviku v této distanční podobě účastnit a plnit zadané úkoly.

V Českých Budějovicích, dne 4. 11. 2020

Ing. Luboš Kubát, ředitel

Vyhlášení distanční výuky na naší škole od 12. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

od 12. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku. To znamená, učitelé – teoretická výuka zatím z učeben nebo kabinetů v aplikaci Teams dle rozvrhu, odborný výcvik běžná prezenční výuka dle rozvrhu.
Školní jídelna, běžný provoz, žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout stravu, pokud mají objednáno a nejsou v karanténě nebo nemocní.
Domovy mládeže, běžný provoz, žák může absolvovat distanční výuku z domova mládeže.

Praxe na dílnách pro obory TZB a Požární ochrana je zrušena.

Dotazy prosím na ředitele školy.

Luboš Kubát, ředitel
kubat@sspcb.cz

Pokyny do distanční výuky

Vážení rodiče, vážení žáci, v současné chvíli je Jihočeský kraj na covidovém semaforu v zelené barvě, proto na naší škole stále běží prezenční forma výuky. Pokud by se situace změnila, byli byste informováni zde aktualitou na našem webu a příchozí zprávou do Komens skrz Bakaláře.

Pokyny do budoucí možné distanční výuky:
Pokud by byla vyhlášena distanční výuka na naší škole ředitelem školy, která je povinná, jsou žáci povinni denně vybírat školní e-mail na adrese: posta.sspcb.cz.
Dále jsou povinni číst příchozí zprávy v Komens, sledovat naplánované schůzky (výuky předmětů) v Teams kalendáři a kontrolovat úkoly (zadání) ve všech svých týmech v Teams.

Všem žákům školy byly během prvních týdnů v září předány přihlašovací údaje do školních mailů / MS Teams.

Žáci byli informováni o možnostech připojení se do Teams:
1) skrz webový prohlížeč Edge
2) skrz do PC nainstalovanou zdarma aplikaci MS Teams
3) skrz do mobilního telefonu nainstalovanou aplikaci MS Teams

Pravidla pro omlouvání absence v distanční výuce