Aktuality

Realizace odborného výcviku od 14.10.2020

Výuka odborného výcviku od 14. 10. 2020

Výuka odborného výcviku probíhá distanční formou v prostředí Teams.
Každá třída a v ní jednotlivé učební obory mají založeny týmy dle skupin OV.
Je povinností žáků v době OV do týmu v rámci Teams průběžně nahlížet,
zejména do chatu, složky souborů a zadání.
Zde učitelé odborného výcviku průběžně umisťují výukové materiály a zadání k vypracování.
Žáci jsou povinni se výuky odborného výcviku v této distanční podobě účastnit a plnit zadané úkoly.

V Českých Budějovicích, dne 4. 11. 2020

Ing. Luboš Kubát, ředitel

Vyhlášení distanční výuky na naší škole od 12. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

od 12. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku. To znamená, učitelé – teoretická výuka zatím z učeben nebo kabinetů v aplikaci Teams dle rozvrhu, odborný výcvik běžná prezenční výuka dle rozvrhu.
Školní jídelna, běžný provoz, žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout stravu, pokud mají objednáno a nejsou v karanténě nebo nemocní.
Domovy mládeže, běžný provoz, žák může absolvovat distanční výuku z domova mládeže.

Praxe na dílnách pro obory TZB a Požární ochrana je zrušena.

Dotazy prosím na ředitele školy.

Luboš Kubát, ředitel
kubat@sspcb.cz

Pokyny do distanční výuky

Vážení rodiče, vážení žáci, v současné chvíli je Jihočeský kraj na covidovém semaforu v zelené barvě, proto na naší škole stále běží prezenční forma výuky. Pokud by se situace změnila, byli byste informováni zde aktualitou na našem webu a příchozí zprávou do Komens skrz Bakaláře.

Pokyny do budoucí možné distanční výuky:
Pokud by byla vyhlášena distanční výuka na naší škole ředitelem školy, která je povinná, jsou žáci povinni denně vybírat školní e-mail na adrese: posta.sspcb.cz.
Dále jsou povinni číst příchozí zprávy v Komens, sledovat naplánované schůzky (výuky předmětů) v Teams kalendáři a kontrolovat úkoly (zadání) ve všech svých týmech v Teams.

Všem žákům školy byly během prvních týdnů v září předány přihlašovací údaje do školních mailů / MS Teams.

Žáci byli informováni o možnostech připojení se do Teams:
1) skrz webový prohlížeč Edge
2) skrz do PC nainstalovanou zdarma aplikaci MS Teams
3) skrz do mobilního telefonu nainstalovanou aplikaci MS Teams

Pravidla pro omlouvání absence v distanční výuce

Aktuální informace z našeho Domova mládeže

Nástup ubytovaných na DM

První nájezdy ubytovaných žáků na DM budou probíhat v pondělí 31.8.2020 od 16,00 do 21,00 a dále v pondělí 1.9.2020 během dne. Při organizaci ubytování a nutné administrativě prosíme dbejte pokynů vychovatelů a udržujte potřebné rozestupy. Před příjezdem na DM si pečlivě prostudujte přiložená organizační opatření pro DM.
Připomínáme nutnost mít jako součást vybavení ubytovaného žáka osobní respirační roušku a malou osobní desinfekci na ruce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Za DM

Mgr. Tomáš Bach – vedoucí vychovatel DM

 

Organizační opatření DM

Postup při výskytu infekce na DM od 31. 8. 2020
Podmínky provozu a vnitřního režimu DM od 31. 8. 2020