MS Teams – nástroj pro podporu vzdělávacího procesu

Naše škola využívá MS Teams pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
Vyučující v tomto prostředí poskytují žákům podklady (výukové materiály, soubory …) pro jejich předmět.

Možnosti práce v MS Teams na počítači:

Práce v MS Teams na smart telefonu:
Pokud z nějakého důvodu nemůžete využívat MS Teams přes počítač, lze to přes chytrý telefon.
V chytrém telefonu si stáhněte a nainstalujte mobilní verzi MS Teams zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

Přihlašovací údaje do aplikace MS Teams jsou shodné jako přihlašovací údaje do školního mailu. Tento login obdrží žáci v začátku šk. roku v hodinách předmětu ICT.

Pokud nemáte přihlašovací údaje do šk. mailu / MS Teams, je možné je získat na mailu: jirovec@sspcb.cz


zpět