Důležité informační schůzky pro rodiče žáků prvních ročníků pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče začínajících žáků 1. ročníků,

dne 24. 6. 2024 v 17 hod. se uskuteční na naší škole důležité informační schůzky pro rodiče nových žáků 1. ročníků.
Na schůzce budete seznámeni s režimem školy, školním řádem, stravováním ve škole, s adaptačními kurzy, sportovně-turistickými kurzy, lyžařskými kurzy, s organizací odborného výcviku, s ubytováním na domovech mládeže atd.
Ve vestibulu školy bude umístěn rozpis učeben dle tříd – oborů, kde se informační schůzky budou konat.
 
Děkuji za Váš čas.

Přeji všem žákům hodně úspěchů na naší škole.

Ing. Luboš Kubát
ředitel školy


zpět