Komens = komunikační modul SW Bakaláři

Naše škola využívá komunikační modul Bakaláře KOMENS
k navázání komunikace učitel => žák / rodič a nebo žák / rodič => učitel.

Na třídnických hodinách uskutečněných 1. 9. 2021 byly všem žákům naší školy buď předány nové přihlašovací údaje do systému Bakaláři (převážně první ročníky) nebo ověřeno, že žák má přihlašovací údaje z loňského školního roku (vyšší ročníky). Žáci mají povinnost tento login předat rodičům.

Naše škola poskytuje žákům i rodičům shodný (pouze jeden) login do systému Bakaláři.

Sledujte v Bakaláři modul Komens, kde naleznete nové zprávy od vyučujících či aktuální informace o dění ve škole na nástěnce školy či na nástěnce konkrétní třídy.

V Bakaláři dále naleznete průběžné hodnocení žáků v jednotlivých předmětech během školního roku, rozvrh žáků a aktuální změny v rozvrhu, absenci žáků ve škole v jednotlivých dnech a hodinách. Skrz modul Komens je možné i třídnímu učiteli zaslat omluvenku absence žáka.

Do Bakaláře se přihlásíte buď skrz chytrý mobilní telefon v aplikaci Bakaláři (nainstalovat do telefonu), či skrz webový prohlížeč na počítači na webové adrese
https://bakalari.sspcb.cz/bakaweb/login.

Ztrátu či nefunkčnost loginu do Bakaláře řešit na tel. č. 724 859 470 s panem učitelem Jírovcem nebo u něj v kabinetu č. 319.


zpět