Výsledkové listiny 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (27. 6. 2019)

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání
(nástavbový studijní obor)
Výsledková listina Výsledková listina

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020


← zpět