Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (maturitní obory)

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 čtyřletých maturitních oborů, včetně dvouletého nástavbového oboru Podnikání

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-43-M/01 Technologie a materiály ve stavebnictví Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Informace o podávání Zápisového lístku do maturitních oborů a informace o odvolání


zpět