Aktuality

Přednáška: Rybníky – vše, co byste o nich chtěli vědět…

V rámci “Týdne vědy a techniky“ proběhla v prosinci v přednáškovém sále Střední školy polytechnické přednáška na téma “ Rybníky – vše, co byste o nich chtěli vědět…“. doc. RNDr. Josefa Matěna, CSc. z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR studenty seznámil s víceúčelovým využíváním rybníků v naší kulturní krajině od středověku do současnosti a co můžeme očekávat v blízké budoucnosti.

Návštěva odborných škol v Linci a největšího průmyslového areálu Rakouska

V prosinci 2018 jsme byli na exkurzi v Linci, kde jsme měli možnost nahlédnout do systému vzdělávání na rakouských odborných školách Berufsschule 2 a Berufsschule 9. Řada oborů na obou školách je podobného zaměření jaké má také naše škola. Při návštěvě hodin jsme cítili příjemnou a pozitivní atmosféru ve třídách, zcela jistě k tomu přispívá i dělení tříd do menších skupin a zcela odlišný způsob hodnocení vyučujících.
Návštěva interaktivní výstavy Voestalpine Stahlwelt v budově postavené po vzoru velkého konvertoru nám zážitkovým způsobem ukázala nejmodernější technologie výroby oceli až po hotové produkty. Po putování Světem oceli se nám otevřely brány samotného výrobního závodu Voestapline. Viděli jsme skutečnou výrobu v praxi včetně odpichu surového železa z vysoké pece a provoz válcovny. Také jsme si rozšířili vědomosti o ekologických aspektech uplatňovaných při výrobě oceli v největším průmyslovém areálu celého Rakouska.