Informace pro žáky na DM ohledně stravování

Z personálních důvodů od pondělí 11. 10. budou místo večeří vydávány balíčky.
Výdej proběhne na jednotlivých DM. Kdo nemá zájem o tyto balíčky, nechť si večeře odhlásí.

V systému stravy jsou balíčky uvedeny jako večeře1. Večeře2 a 2.večeře bude všem strávníkům odhlášena, máte-li zájem o balíček s večeří, přihlaste si v systému večeři1.


zpět