Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u maturitních oborů, včetně dvouletého nástavbového studia, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.
Informace zde v dokumentu

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk (neplatí u oboru Ekonomika a podnikání – Finanční služby, kde se studují 2 cizí jazyky).

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u tříletých učebních oborů, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.
Informace zde v dokumentu

Při odevzdání Zápisového lístku nám sdělte, jaký cizí jazyk bude uchazeč studovat – anglický nebo německý jazyk.

Zápisový lístek vydává současným žákům ZŠ přímo základní škola. Absolventi ZŠ z minulých let získají, na základě žádosti Zápisový lístek na Krajském úřadu, který je příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče (pro Jihočeský kraj – Krajský úřad Jihočeského kraje, OŠMT, B. Němcové 49/3, České Budějovice). Střední škola zápisové lístky nevydává.


zpět